Vedoucí restaurátorů Markétu Pavlíkovou mrzí velké nevratné ztráty. „Fresky mnoho utrpěly a některé už úplně neobnovíme. Bylo na nich několik dalších maleb, další vrstvy opadaly spolu s omítkou,“ uvedla Pavlíková z Prahy.

Na zničení fresek, se kromě lidské ruky, také podílela vlhkost. „Střecha byla několikrát opravovaná, ale stále tam zatékalo, což ke zkáze také přispělo. Zachovala se však krásná štuková výzdoba u oltáře a velké části třídílné fresky na klenbě,“ dodala restaurátorka.