Vážení občané, vracím se ke své kritice tachovského REVISu, která byla v Tachovském deníku uveřejněna 5. února a ráda Vám, čtenářům a spoluobčanům, objasním důvody pro tuto moji ´tvrdou´ kritiku.

Regionální vzdělávací a informační středisko (REVIS) vzniklo 1.9. 2004 v objektu zrušené Základní školy ve Školní ulici v Tachově. Město Tachov získalo finanční prostředky na rekonstrukci této budovy ze dvou dotačních titulů ve výši 17 milionů 571 tisíc 438 korun. Celkové náklady na REVIS byly ve výši 20 milionů 445 tisíc 862 korun, včetně podlílu města ve výši 2 miliony 767 tisíc 040 korun a projektové dokumentace ve výši 107 tisíc 384 korun.
Tehdejším vedením města, které se po volbách nezměnilo, jsme jako zastupitelé byli ujištěni, že do tří let bude REVIS ekonomicky soběstačný. Máme rok 2009 a REVIS nejenže není ekonomicky soběstačný, ale navíc na jeho činnost každoročně putují nemalé částky z rozpočtu města.

Úplné znění najdete v tištěném Tachovském deníku dne 10. února

Věra Rubáková je městskou zastupitelkou Tachova (pozn.red).