Škola získala podporu v rámci Operačního programu životního prostředí Evropské unie jako jedna ze dvou v celém Plzeňském kraji. „Měli jsme opravdu štěstí, ze všech přihlášených vybrali jen dva projekty. Momentálně probíhá na internátě velká rekonstrukce. Zateplují se obvodové stěny i stropy pod střechou. Budova bude mít také nové topení. Přejdeme z tuhých paliv na plyn,“ uvedla hospodářka Střední odborné školy ve Stříbře Květoslava Patočková.

Stavební práce mohly být uskutečněny díky finanční podpoře Evropské unie. Celkové náklady se pohybují kolem tří milionů dvou set tisíc korun. „Tento projekt je vlastně z devadesáti procent hrazen právě z operačního projektu a je dospolufinancován Plzeňským krajem. Přínos je jasný, sníží se emise ovzduší a uspoří se na zdrojích energie,“ dodala Patočková.

Rekonstrukce objektu byla zahájena v květnu a měla by být předána do 26. srpna. „ To se ale asi nepodaří, máme trochu skluz. Každopádně nástup dětí do internátu to neohrozí, zpozdíme se jen o pár dní“ uvedl Drahoslav Koura, který má nad stavbou technický dozor. „K dnešnímu dni už probíhá dokončení stavebních i montážních prací v kotelně, jsou zahájeny malířské práce v budově a nad rámec této akce probíhá i rekonstrukce koupelny. Chtěla bych poděkovat městu Stříbru za velkou vstřícnost i pomoc při realizaci této akce,“ dodala hospodářka školy.

Václav Šimek, Martina Sihelská