Zcela uzavřena také budou parkoviště po obou stranách dálnice na hraničním přechodu v Rozvadově. Příčinou bude oprava vozovky.

Dopravní omezení začnou v úseku kilometru 144,6 a 150,9 už v pondělí. "Důvodem opravy komunikace v tomto úseku je již nepříznivý stav vozovky, která je na konci své životnosti a po lokálních opravách vykazuje množství poruch. Stávající betonový kryt vozovky bude v tomto více než šestikilometrovém úseku postupně nahrazen novým betonovým povrchem," vysvětlil Adam Koloušek z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jak dále uvedl, povrch vozovky a celková úprava bude provedena zároveň i na sjezdu z dálnice na odpočívku Rozvadov. Ta bude po celou dobu stavby uzavřena. "Součástí stavby je výměna svodidel ve středovém dělícím pásu, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění a případné prodloužení svodidel na krajnici, oprava kanalizace a obnova oplocení podél dálnice."

V neposlední řadě budou opraveny vodní propustky a římsa dálničního mostu. Rozsáhlé opravy tak zlepší celkový stav a bezpečnost posledního úseku dálnice D5 na území Česka.

Dálnice nebude zcela uzavřena, doprava ale bude vedena dvěma pruhy, v nichž bude rychlost omezena na 80 km/h. Dopravní omezení začnou v oblasti odpočívky a mimoúrovňové křižovatky Svatá Kateřina, tato zařízení ovšem zůstanou řidičům nadále přístupná.

Jak dále Koloušek uvedl, náklady na uvedené opravy budou 271 milionů korun, práce jsou podle harmonogramu rozpočítány na 99 dní a končit by měly v první zářijové dekádě.

Policisté upozorňují na hustější provoz a možnou tvorbu kolon po dobu rekonstrukce. Řidiči nákladních automobilů a kamionů by se podle policie měli připravit také na to, že 300 až 400 míst na parkovištích v Rozvadově nebude po dobu rekonstrukce k dispozici. "Není vyloučeno, že se budou tvořit kolony. Řidiči proto musí počítat s větší časovou dotací pro jejich cestu, než za běžných okolností. Pro odstavení nadměrných nákladů, které využívaly parkoviště v Rozvadově, je možné využít parkovací záliv na benzinové čerpací stanici Šlovice na 83. km dálnice D5," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.