Stodská nemocnice je brána jako spádová pro Tachovsko, proto se plánované uzavření porodnice a gynekologie týká z velké části také pacientek z Tachovska.

Porodnice, jak již stručně Deník informoval včera, ale funguje dál bez jakéhokoli omezení. Plánované dočasné uzavření způsobené rekonstrukcí se totiž odkládá na únor.

„V nemocnici se od prosince kompletně modernizuje trakt operačních sálů. V první etapě se přestavují chirurgické sály. Od poloviny ledna měly práce začít na sálech gynekologických. Stavební firma ale upravila harmonogram prací a na gynekologii se přesune o dva až tři týdny později," informoval mluvčí nemocnice Jiří Kokoška s tím, že před začátkem prací budou informováni i odborní lékaři ve spádové oblasti.

Rekonstrukce traktu za 29 milionů korun skončí do konce března. Po celou dobu se ale operuje. Gynekologové i chirurgové využívají společně sály té odbornosti, kde stavební práce zrovna neprobíhají. Až se dokončí chirurgické, začne rekonstrukce gynekologických sálů včetně porodních. „Právě porody jsou ale natolik specifické, že je nelze na rozdíl od gynekologických operací provádět na chirurgických operačních sálech. Proto je na čas nemocnice provádět nebude. Očekáváme, že se to dotkne prvních tří únorových týdnů," doplnil mluvčí.

Modernizace sálů zahrnuje také vybudování nové vzduchotechniky a nákup nových technologií. Současné sály jsou původní z poloviny 50. let, kdy se nemocnice budovala, a i když se průběžně upravovaly a dovybavovaly přístroji, tak již jako celek neodpovídají současným požadavkům a vývoji medicíny. K tomu je nezbytná úplná rekonstrukce.