Dnes přinášíme rozhovor s ředitelkou muzea Janou Hutníkovou o tom, jak vznikl tento projekt, jak byl úspěšný a také náročný.

Byl projekt úspěšný i náročný?

Byl. Už jen tím, že se ho zúčastnilo více než dvě stě účinkujících a zhlédlo ho více než tisíc návštěvníků

Kde jste vzali inspiraci na realizaci tohoto cyklu?

S touto otázkou se v poslední době setkávám celkem často. Přiznám se, byl to můj nápad. Impulzy byly akce, které se konají v některých skanzenech. Ale protože u nás žádný nemáme, jsou lidé z našeho regionu o tyto akce ochuzeni. Také jsem se inspirovala v jiných muzeích, například v Horažďovicích. Pak už jsme o tom diskutovali s kolegy i pedagogy.

Upřímně řečeno, nepamatuji si akci podobného rozsahu a významu v tachovském muzeu.

To je pravda, určitě takový nebyl. A protože se často pohybuji po jiných muzeích v kraji, podobný projekt nikde jinde nerealizovali.

Nestali jste se tedy tímto sami inspirací pro ostatní?

Už se mě kolegyně z jednoho muzea ptala. Bylo to dobré i pro nás, protože jsme při realizaci cyklu zjistili, že máme potenciál, jaký jsme dosud netušili. A můžu říct, že to utužilo i náš pracovní kolektiv.

Kolik akcí v sobě zahrnoval celý cyklus?

Bylo to celkem deset akcí. Začínali jsme Masopustem. Pak následovala Smrtná neděle, Filipojakubská noc, Letnice, Svatojánská slavnost, Dožínky, otevření Svatomartinského vína. O adventu pak byly obchůzky Barborek a Lucek, cyklus jsme zakončili Tříkrálovým koncertem

Z jakých pramenů jste čerpali?

Literatury, která se věnuje tradičním lidovým zvykům je celkem dostatek. Podklady se tedy najít dají. Kupodivu nalézt texty říkanek, nebo celých vystoupení, jakýchsi scénářů, už tak jednoduché není. A to ani u svátků, které tzv. žijí. Natož u těch, které se dnes už moc nedodržují.Nap­říklad Letnice jsou obdobou Jízdy králů. Ale my jsme nemohli nalézt prameny popisující, jak to tehdy probíhalo.

Některé zvyky přežily dodnes, jiné už ne. Stalo se vám, že vám lidé říkali, že tento zvyk je pro ně nový, že jej dosud neznali?

Ano, bylo hlavně v případě Letnic. Ony jsou sice trochu podobné Jízdě králů, ale to lidé zprvu nevěděli. To byl svátek, který lidi překvapil, protože se dnes už na českém venkově nedodržuje. Bylo také v případě svátků, které nepatří do našeho regionu, nebo které jsou mladé. To byl případ svatomartinské ochutnávky. Ale v tomto případě jsme našli v pramenech, že zvyk otevírání svatomartinského vína se znal už za Josefa II.

Účinkujícími byly děti z tachovských škol. Jak se vám s nimi spolupracovalo?

Nejprve musí spolupráci posvětit ředitel dané školy a pak se musí najít pedagog, který s dětmi bude pracovat. Také to dětem nemůžete nakázat. Je pravdou, že na začátku neprojevovaly zase až tak velké nadšení. Ale postupem času je to chytlo a byly nadšené. Myslím, že je to pro děti důležité, účastnit se toho dění a zažít si úspěch.

Cítíte zájem těchto dětí o muzeum i nadále?

Myslím, že ano. Jsou děti, které zde například před časem měly vystoupení, nebo výstavu. Nejen že je u nás v muzeu občas vídám, ale dokonce mě na ulici pozdraví a hlásí se ke mně. Ten vztah dětí je tam už jiný. Například Rok na vsi je letos tématem celostátní historické olympiády. Děti by měly zmapovat lidové zvyky. Potěšilo mne, že děti z dějepisného semináře ze ZŠ Hornická, které s námi spolupracovaly, postoupily do dalšího kola, aniž by se musely nějak připravovat. Stačilo jim jen využít toho, co tady zažily.

Plánujete podobný cyklus i v budoucnu?

To nyní nevím, V nejbližší době určitě ne, protože nás v muzeu čekají stavební úpravy. Také mám obavy, aby si ty cykly nebyly moc podobné. Uvidíme v budoucnu.