Teprve poté vezme do ruky pero s dokumentním inkoustem a začne zapisovat události, které se v městečku staly. Kronika, do níž už od roku 2017 vlastní rukou zanáší historické údaje, byla v letošním roce vyhodnocena jako třetí v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje v kategorii Ručně psané kroniky obcí nad 1500 obyvatel. Hodnoceny byly zápisy z roku 2019, 2020 a 2021.

Samotným zápisům do kroniky předchází sběr dat za předchozí rok, což je často mravenčí práce. Přestože se do ní zaznamenávají jen zprávy o důležitých akcích městyse, posbírat události ze společenského života, dopravy, školního života, práce hasičů, rybářů, úspěchy sportovců, dalších spolků, jako je Nový Zámek Chodová Planá, Myslivecký spolek Hubert, OSOTR, Spolek Michalovy Hory, Osada Výškov, osada Hostíčkov, černou kroniku či náboženství anebo počasí za předchozí rok není vůbec jednoduché. Schraňovat je proto musí průběžně po celý rok. „Největší oporou a velkým pomocníkem je mi zdejší předseda letopisecké komise Jiří Straka. A dát dohromady soubor všech důležitých akcí by nešlo také bez vzájemné spolupráce s místními spolky a organizacemi,“ vysvětluje Jitka Hříbalová. Všímat si zajímavostí a kuriozit v místě bydliště musí především ale ona sama. „Využívám mimo jiné informací z našeho občasníku Regent, který městys vydává, a také hledám informace, které byly vydány například jen v elektronické podobě,“ pokračuje. Je to časově velmi náročná práce a zdaleka tím nekončí. Následně paní Jitka zasedne k počítači a vše postupně ve správném časovém sledu sepíše do počítače. Soubor pak odešle ke schválení letopisecké komisi, která jej pečlivě přečte a vrátí kronikářce zpět s případnými připomínkami. Až poté, co se kolečko se sepsanými událostmi otočí podruhé, někdy i potřetí, odesílá kronikářka soubor ke schválení na městský úřad Chodové Plané. A teprve poté, co i zde projde elektronická podoba kroniky schválením, usedá ve volných chvílích ke stolu a začíná zapisovat do kroniky.

„Minulá kronika měla slabší listy, byly průhledné, takže jsem používala linkovanou podložku, prostě lenocha, který mi práci hodně usnadnil. Nová kronika je ale o hodně kvalitnější, listy jsou pevné jako čtvrtky, tudíž musím každou řádku ručně slabounce nalinkovat. Poté, co provedu zápis a vše zaschne, tak řádky zase vygumuji,“ popisuje mravenčí práci. Fotografie do kroniky nevlepuje, ale díky skvělé spolupráci s mladým talentovaným malířem Zdeňkem Rolkem, který do Chodové Plané dojíždí za rodiči, zdobí kroniku několik kreseb. Jsou vymalovány pastelkami, kdy obrysy jsou zvýrazněny dokumentárním perem. Zvěčněna je tak například hasičská zbrojnice s patronem hasičů sv. Floriánem. Každý kalendářní rok je sepsán na zhruba čtyřiceti stránkách kroniky, které kronikářce zaberou zhruba měsíc času, kdy zapisuje téměř denně ve chvílích volna. Jakmile je vše zapsáno, vrací se kronika do trezoru městyse, odkud bývá vyndána jen při významných a důležitých událostech.

Jednou z nich byla soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. „Když mě nyní oslovilo začátkem října vedení města, že by rádo kroniku přihlásilo do soutěže, jestli ji zvládnu připravit, tak jsem byla trošku zaskočena. Ale zadařilo se a z ocenění mám moc velkou radost,“ říká Jitka Hříbalová. „Na vyhlášení vítězů mne zahřála slova Radky Kinkorové, vedoucí SOKA Domažlice, kdy poděkovala všem kronikářkám a kronikářům za jejich kronikářskou práci, tedy za obětavou a velice pracnou a náročnou činnost,“ dodává. Za sebe pak gratuluje a velmi obdivuje a oceňuje dvojici kronikářek z Plané – Michaely Vrzalové a Michaely Mertlové, které ve stejné kategorii obsadily druhou pozici.