„Námětem cvičení je únik ropných produktů z ropovodu v lokalitě Diana mezi dvěma šachtami," upřesnil velitel cvičení Pavel Hrůša z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

V praxi by to při skutečné havárii vypadalo tak, že na monitorovacím středisku společnosti Mero, které ropovod provozuje, by zaznamenali pokles tlaku. Okamžitě by byla automaticky spuštěna stabilní norná stěna, která je na Kateřinském potoku u Diany umístěna. „Na místo vyjedou specialisté a s nimi zároveň my, abychom postavili další norné stěny a zabránili šíření ropné látky po vodě," dodal velitel.

To si při úterním cvičení hasiči vyzkoušeli, do provozu rovněž uvedli technologii na čerpání vody zasažené ropnými produkty a na její čištění.

Cvičení se zúčastnilo zhruba třicet hasičů z profesionálních stanic Tachov a Stříbro. Při cvičení také pomáhali specialisté, kteří oblast monitorovali pomocí dronu. Ten kamerou snímal dění na potoce a promítal jej na monitor umístěný na velitelském stanovišti.

Na trase ropovodu na Tachovsku se konalo velké cvičení před několika lety, které simulovalo mnohem větší havárii ropovodu. Určeno bylo všem složkám Integrovaného záchranného systému a také záchranářům ze sousedního Bavorska.

Tachovský okres protínají ropovod a plynovod. Obě zařízení jsou elektronicky monitorována a pravidelně kontrolována.

Jak na místě cvičení sdělili specialisté, ropovod i plynovod jsou stavebně řešeny tak, aby maximálně obě vedení maximálně odolala vlivům přírody i živelným pohromám.