Jak se cítíte ve vaší nové funkci?

Vzhledem k tomu, že jsem již působil v mnoha funkcích, není to pro mě nezvyklé. Ale ve vedení obce jsem poprvé, což neznamená, že se nemám čemu učit.

Tak tedy čemu se musíte učit?

Je to spousta věcí ohledně správní agendy.

Jaký je váš první dojem z nového postu starosty?

Mám smíšené pocity. Chci se snažit o to, aby se občané více zapojili do dění v obci. Chci, aby lidé s obcí cítili a pomohli i oni sami řešit některé problémy. Takto to funguje i jinde. Proč by tomu tak nemohlo být i u nás.

Už jste řešil nějaký konkrétní problém?

Ano. Hned minulý pátek ráno mi volala sousedka kvůli ucpané kanalizaci povrchových vod v Pernolci. Tento problém jsme ještě během dne vyřešili.

Funkci starosty vykonáváte jako neuvolněný. Jak skloubíte vaše zaměstnání s tímto úřadem?

Hodně spoléhám na našeho místostarostu i ostatní zastupitele. My všichni si musíme rozdělit práci podle našich znalostí a schopností.

Jakým problémem ve vedení obce se zabýváte právě v této době?

Za prvé je to příprava a schválení obecního rozpočtu. Dále je to převzetí oprav v kulturním domě a s tím spojené dořešení dotací na tuto akci. Také chceme pokračovat v započaté práci minulého zastupitelstva a dořešit výstavbu nových rodinných domků v Částkově. To znamená inženýrské sítě, na které se budeme snažit získat dotace.