Další díl našeho seriálu jsme věnovali škole, která má na Tachovsku nejméně žáků v mateřské i základní škole. V místě je problémem doprava, a zřejmě proto sem nedojíždí skoro žádné děti. Jde o školu, která se drží na vlásku, ale všichni bojují před jejím uzavřením jako veliká rodina. Více Deníku řekla ředitelka Jitka Uhlíková.

Jak dlouho pracujete ve škole? Zkrátka jaká byla vaše cestička, až na post ředitelky?

Do Lesné jsem se přistěhovala již v roce 1988, s příslibem zaměstnání ve škole. V té době jsem ještě studovala na Pedagogické fakultě v Plzni, ale již jsem měla jasno, kam po ukončení studií zamířím právě do této malebné vesnice.

A to jste na postu vedení od začátku?

Nejprve jsem krátce při mateřské dovolené vypomáhala jako vychovatelka školní družiny a v září roku 1991 jsem již zahajovala svůj první školní rok v roli učitelky. Na pozici ředitelky jsem se dostala po konkursu v říjnu 1997.

Kolik máte ve škole a školce dětí?

Naše základní škola je od roku 1993 sloučena se školou mateřskou. V letošním školním roce naši jednotřídní mateřskou školu navštěvuje jedenáct dětí. Základní škola je také jednotřídní a máme v letošním školním roce zapsáno jedenáct žáků. Abychom zajistili kvalitní výuku, jsou žáci rozděleni do dvou oddělení, která v podstatě kopírují dřívější dvojtřídní uspořádání. Ve třídě A vyučuji sedm žáků druhého a třetího ročníku a ve třídě B má paní kolegyně čtyři žáky čtvrtého a pátého ročníku.

Kolik zaměstnává škola lidí?

Naše škola zaměstnává sedm žen, to jsou čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní pracovnice.

Máte zde i mateřskou školu, je to tak?

Máme mateřskou školu, školní jídelnu, školní družinu a samozřejmě základní školu. Naše zařízení se tedy stará o děti od jejich tří let, kdy navštěvují mateřskou školu, až do jedenáctého roku, kdy odcházejí za vzděláním na druhý stupeň základní školy.

Obec vás hodně podporuje, na škole i školce je to krásně vidět.

Budova mateřské školy je starší, byla budována v sedmdesátých letech minulého století. Budova základní školy byla dána do užívání v roce 1987. Obec, jako náš zřizovatel, vynakládá nemalé prostředky na provoz a opravy obou budov. Ve škole i ve školce byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře. Na obě školní zahrady nechala obec instalovat dřevěné průlezky a lavičky. V mateřské škole byly zrekonstruovány toalety, ložnice, jídelna i obě třídy a zřízena malá tělocvična. Ve škole jsou obě třídy vybaveny novým nábytkem.

Zapojujete se do různých projektů?

V naší škole probíhá v současnosti několik projektů. Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby nebo projekt Recyklohraní. V současné době je tím nejdůležitějším projekt EU Peníze školám interaktivní škola. V rámci tohoto projektu získala naše škola více než tři sta tisíc korun na modernizaci vybavení a výuky. Máme interaktivní tabuli, tablet, vizualizér a multifunkční tiskárnu. V každé třídě je počítač s připojením na internet, který mohou žáci v době přestávek využívat. My sami také vytváříme projekty s místní tématikou. Na podzim jsme zahájili celoroční projekt Historie kolem nás a tím nejnovějším je projekt Mapování výskytu bobra v okolí Lesné. O všech našich aktivitách dáváme zprávičky do vašeho deníku.

Proč myslíte, že škola tolik bojuje s takovým počtem dětiček?

Náš boj s nízkým počtem žáků v základní škole a dětí v mateřské škole se táhne již několik let. Stále se snažíme nabízet dětem více a více aktivit, vedeme zde sedm zájmových kroužků. Škola je také garantem všech kulturních akcí, které v obci probíhají. A přesto mám mnohdy pocit, že jsou naše snahy zbytečné. Nejvíce mne mrzí, že někteří rodiče zapíší své dítě do naší mateřské školy, ale na zápis do první třídy již jdou do školy v Tachově. A přitom se ani nepřijdou do naší školy podívat, ačkoli mají možnost návštěvy ve třídě kdykoliv po domluvě s vyučujícím.

Jak to vidíte do budoucna?

I do budoucna se budeme ve spolupráci se zřizovatelem snažit naši školu provozovat. Nehodláme složit ruce do klína, budeme dětem a jejich rodičům stále nabízet ten náš nadstandardní servis. Jsme zde jako jedna velká rodina. Rodina, která poskytuje všem svým členům pocit sounáležitosti a bezpečí.

Co myslíte, že by škole a školce mohlo pomoci?

Naší škole a školce by pomohlo, kdyby se do naší vesnice opět začali vracet mladí lidé. V současnosti je však trend zcela opačný, mladí odcházejí za prací daleko do měst. A naše vesnice stárne, malých dětí je zde jako šafránu. Komplikací pro nás je i poměrně velká vzdálenost od Tachova. Takže nemůžeme počítat ani s tím, že by se někteří tachovští rozhodli nechat své dítě dojíždět do školy v Lesné.