Zástupci obce nyní chystají Den otevřených dveří, aby s novým multifunkčním prostorem seznámili také veřejnost. Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 8. června v 17 hodin, kdy Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka budovy nového obecního úřadu a volná zábava s hudbou a občerstvením. Součástí akce bude také vernisáž výstavy výrobků z místního dětského keramického kroužku, která se uskuteční v prostorách galerie.