K vidění byla různá řemesla. Nejmenší návštěvníci se mohli svést na kolotoči. Mládež se vydováděla na nafukovacím hradě a na lezecké stěně.

Odpoledne si účastníci krátili nafukováním balónků a pouštěním bublin z bublifuků.