Rybáři se seznámili s činností, s prací rybářské stráže a s hospodařením na vodních revírech. V roce 2007 bylo vydáno 347 povolenek, z toho jich 96 patřilo mládeži a dětem. Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Cizincům bylo vydáno 342 povolenek. Na schůzi se hovořilo o činnosti rybářských kroužků v Černošíně, Pernarci a ve Stříbře. Nejaktivnějším je kroužek černošínský, kde pod vedením Miroslava Hubálka mladí rybáři získali v loňském roce v 11 závodech tři zlaté medaile, dvě stříbrné a pět bronzových.

V DDM ve Stříbře byl zaznamenám úpadek a nezájem dětí o přírodovědné obory, což se dá přisoudit masovému nárůstu počítačů v domácnostech. Rybářská stráž loni zadržela celkem 74 povolenek za různé přestupky. Na schůzi bylo také předneseno množství údajů, které se týkaly výsadby ryb a jejich slovení. Rybáři ocenili i to, že na schůzi přišel starosta města Miroslav Nenutil a také poslanec Václav Votava. "Vážíme si toho, že se o nás zajímají i zástupci města," říká za rybáře František Doležal. "Je vidět, že jim naše činnost není lhostejná, což se ale nedá říci o členech naší organizace," posteskl si Doležal, který narážel na malou účast rybářů. Rybáři si loni podle něj vedli dobře. "Vše potřebné jsme zajistili a tudíž můžeme loňský rok hodnotit jako úspěšný," dodal.

Martina Sihelská