„Naše místní organizace měla k poslednímu dni loňského roku 443 dospělých členů, z toho třicet jedna žen, osm dětí a devatenáct mladých rybářů,“ zaznělo v úvodní zprávě jednatele Miloslava Čermáka. K tomu řekl předseda organizace František Hodonínský: „Chceme přilákat mladé do rybářských kroužků. Členská základna nám velice rychle stárne.“ Ale nejen to, členů organizace ubývá. „Kdysi nás bylo kolem osmi set,“ zaznělo z pléna při diskusi.

V loňském roce se sdružovaly na Stříbrsku děti ve třech rybářských kroužcích – ve Stříbře, Černošíně a Pernarci, letos se povedlo ho založit také v Bezdružicích. Místní organizace vloni podpořila jejich činnost částkou deset tisíc korun.

Jednatel vyzdvihl ve své zprávě také práci rybářské stráže. „Bez ní se neobejde žádná rybářská organizace a dá se říci, že ani žádná vodní plocha. Naši členové mají za povinnost zkontrolovat revíry o výměře 565 hektarů a délce 97 kilometrů,“ řekl Čermák Nejnavštěvovanějším revírem stříbrských rybářů je přehrada Hracholusky, a to zejména u kempů. Tady jsou problémy s „černými“ a nevybíravě se chovajícími rybáři, dokonce tu musela zasahovat několikrát i policie. „Vykonávat práci rybářské stráže je náročné na čas a psychiku,“ řekl jednatel a poděkoval všem, kteří na tomto úseku pomáhají.

V závěrečné části výroční členské schůze se hovořilo o kormoránech, kteří dokáží vyplenit rybářům vodní plochy. „V uplynulé sezóně se nám v revíru moc nevyskytovali, ale rok předtím řádili na rybníku v Sytně. Následně jsme vylovili o sto metráků ryb méně než jiné roky a každá druhá byla poraněna zobákem kormorána,“ řekl předseda Hodonínský.

Kormorán spotřebuje denně půl kila ryb. Na celém Plzeňsku jich zimuje po dobu tří až čtyř měsíců kolem dvou tisíc. Následky jejich pobytu jsou pro rybáře zničující, proto je povolen přísně regulovaný odstřel těchto ptáků. Většina rybářů toto opatření schvaluje. „Jinak jich tu bude rok od roku více a budou u nás do té doby, dokud budou mít co žrát,“ zaznělo z pléna.