V době, kdy se každý den řeší třídění odpadu a jeho recyklace, problematika životního prostředí a jeho ochrana, klade se důraz na hodnoty přírody, zlepšování životních podmínek a ekologie všeobecně, střelci po sobě vědomě zanechali v přírodě odpad, který se jen tak nerozloží. Deník na základě přijaté informace zjišťoval více.

Na Prádle hospodaří společnost Klatovské rybářství, která zde kromě chovu ryb pořádá na podzim poplatkové lovy vodní pernaté zvěře. Společnost totiž mimo produkci ryb na Tachovsku ve dvou honitbách provozuje také myslivost, kdy jednou je honitba v Tisové a podruhé ve Skviříně, kam rybník Prádlo spadá. Deník se proto optal na povalující se prázdné patrony Jana Kanty z Klatovského rybářství, do jehož kompetence lovy kachen spadají.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Za patrony zanechané volně v přírodě odpovídá vždy lovec. Každého střelce upozorňujeme, že musí uklidit vše, co vystřílí. My jako firma po každém námi pořádaném honu dohlížíme na to, aby byly prázdné obaly do brokových zbraní uklizeny. Na Prádle jsme v září pořádali několik honů (lovů pernatého vodního ptactva), bohužel po nich nejspíš nebylo vše uklizené tak, jak má být,“ odpověděl zootechnik Jan Kanta. Ten dále vysvětluje, že firma má na úklid okolí rybníka vyčleněné pracovníky, kteří po honech sbírají i prázdné obaly z vody a rybničního dna, pokud to je jen trochu možné. „O úklid lokality se samozřejmě postaráme,“ ujistil Jan Kanta.