Tentokráte měli návštěvníci možnost shlédnout dosud nepublikované dobové fotografie tachovského zámku, jízdárny ve Světcích a osady Světce.

Pořadem provedl a vtipné, ale odborné komentáře k fotografiím přidal ten nejpovolanější, kastelán tachovského zámku Mgr. Pavel Voltr, který se již roky zabývá historií zmíněných památek a jejich okolí.

Zájem o staré fotografie ze strany veřejnosti je nebývalý. Do sálku, jehož kapacita je asi osmdesát míst k sezení, se natěsnalo téměř 120 návštěvníků.

Pavel Voltr v první části přednášky seznámil návštěvníky s historií jízdárny ve Světcích, zasvětil je do tajů její výstavby a pohovořil také o jejím okolí. Za doprovodu promítaných historických fotografií se zmínil o ruinách Paulánského kláštera, stezkách lemujících okolí jízdárny. K osadě Světce tajuplně poznamenal, že je sice malá ale příběhy má velké: „Kolem osady Světce panuje tolik zajímavých příběhů, že se málokterá obec může pyšnit takovou pověstí. Zdaleka se netýkají jen osady a jízdárny, ale také ruin kláštera, a blízkého okolí." Mimo jiné se zmínil o vykácení náletových dřevin v okolí klášterních ruin, a návštěvníky pozval k procházce, kde se jim naskytne opět nový pohled na tuto dominantu.

Cyklus promítání starých fotografií připravuje Aleš Santner ze Studánky již několik let. Průběžně sbírá, shromažďuje a připravuje tematické soubory fotek, které pak neváhá představit i veřejnosti. „Je to mravenčí a dlouholetá práce, často se k fotografiím dostanu tak, že někdo vyklízí starou půdu a najde krabici fotografií. Občas mi lidé přinesou i svoje fotografie vztahující se k nějaké historické době nebo události. Všechny fotografie si naskenuji a přenesu do počítače. Výjimečně využiji i možností současné techniky, kdy některé velmi staré fotografie dobarvím pomocí editoru, aby byly zajímavější, “zakončil zajímavé vyprávění.