Obce pro tyto účely často musí svoje týmy pro veřejné práce posílit. Nezřídka k tomu využívají pracovníky, přidělené příslušnými úřady práce. Ale dobré zkušenosti s nimi nemají.

Například ve Ctiboři mají stálého pracovníka na tyto činnosti, ale s lidmi doporučenými úřady spokojeni nebyli. "Máme na veřejné práce už několik let jednoho člověka, kterému jsme poskytli veškerou potřebnou výbavu a techniku. Jenže je už ve starobním důchodu a neodhadneme, jak dlouho tuto práci bude ještě dělat," řekla Deníku starostka Ctiboře Gabriela Macková. "Měli jsme lidi doporučené úřady, ale nikoho, kdo by byl alespoň trochu spolehlivý, se nepodařilo najít," dodala s tím, že po nedobrých zkušenostech by si obec raději zaplatila na údržbu firmu, pokud by to rozpočet dovoloval.

V další obci, jejíž starosta si ale nepřál uvést její název, byli konkrétnější. "Úřad práce nám přidělil jednoho člověka, dlouhodobě nezaměstnaného, na výpomoc při údržbě zeleně. Připravili jsme pro něj vybavení, včetně montérek. Ale od domluveného nástupu do práce se dva měsíce neobjevil, přitom jsme věděli, že je doma a nedělá nic. Takže pomoc to vlastně nebyla žádná," uvedl. Odmítnout pracovníka doporučeného úřadem práce si ale obec netroufne.

Pracovníků doporučených úřady pravidelně využívají také v Lomu u Tachova. "Zkušenosti s nimi mám dobré i špatné. S lidmi, které nám doporučil úřad práce, jsme byli vždycky spokojeni, po pracovní stránce i s docházkou. Ale využili jsme také člověka, přiděleného na veřejně prospěšné práce rozhodnutím soudu, toho jsme ale po 17 hodinách vyhodili," řekl Deníku starosta Lomu Aurel Ardeleanu.

Podle mluvčí Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Kateřiny Beránkové úřad podporuje v maximální možné míře snahu obcí, které zaměstnávají dlouhodobě nezaměstnané uchazeče v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). "Zároveň je třeba sdělit, že každý uchazeč o zaměstnání je povinen plnit své povinnosti vůči ÚP ČR. Pokud je umístěn na VPP, musí také plnit povinnosti, které mu z této činnosti vyplývají. Pokud tedy neplní své pracovní povinnosti, je třeba, aby se takový zaměstnavatel obrátil na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR," sdělila mluvčí.

Jak ale dodala, obec zaměstnává uchazeče o zaměstnání na VPP na základě dohody o poskytování příspěvků a ÚP ČR nemá kompetence k zasahování do pracovně-právního vztahu mezi obcí a uchazečem. "Dodržování pracovních povinností je pak na zaměstnavateli, jako v kterémkoli jiném pracovním vztahu. Je-li pak tento pracovní vztah ukončen, není zaměstnavatel nikterak penalizován ze strany Úřadu práce ČR a může dokonce v rámci stávající dohody přeobsadit pracovní místo jiným uchazečem o zaměstnání."

Standardní délka trvání VPP je podle mluvčí 12 měsíců. ÚP ČR může stejného klienta podpořit opakovaně, pokud se jedná o osobu například se zdravotním postižením, mladší 30 nebo naopak starší 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let. Podpořit může rovněž uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. "Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně," dodala Beránková.