Přibližně před rokem Lesy České republiky, kterým pozemek pod kaplí patří, náhodně odkryly její základy a rozhodly se původní stavbu obnovit. „Vloni na jaře jsme z trosek vykopali základy kaple a na zachovaném schodu byl nalezen vytesaný letopočet 1935. Rozhodli jsme se proto pro obnovu kaple na původním místě a původní podobě. K tomu posloužila fotografie, kterou poskytli bývalí místní občané, dnes žijící v Německu,“ řekla Deníku mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Přestože kaple z venku vypadá jako hotová stavba, její kompletní dokončení Lesy plánují na polovinu letošního roku. „Kaple bude slavnostně otevřena a vysvěcena po jejím úplném dokončení, které bude v létě. Chceme ještě dokončit vnitřní části včetně omítek, podlah a také upravit samotné okolí kaple. Následně budeme jednat s církví o jejím předání. V září bychom chtěli nechat kapli vysvětit a otevřít pro veřejnost,“ pokračovala mluvčí.

Celková investice na obnovu kaple je 550 tisíc korun a stavbu financovaly Lesy ČR. Obnovená kaple sv. Anny nedaleko obce Milíře ale není jedinou stavbou, kterou se společnost snaží obnovit. Jednou z dalších bude i obnova kaple u osady Stan. „V současné době čekáme na územní rozhodnutí. Dokončení obnovy je plánováno na začátek příštího roku a předpokládané náklady jsou zatím vyčísleny přibližně čtyři sta tisíc korun,“ uzavřela Jouklová.

Původní kaple sv. Anny
U silnice do Pavlovy Huti stála původně dřevěná kaple zasvěcená sv. Anně. Každoročně 26. července odpoledne ve 14 hodin k ní chodívalo procesí. V roce 1935 byla stará dřevěná kaple po domluvě s hajným Nickarlem a farářem Walterem zbořena, aby na místě mohla být postavena nová zděná kaple. Stavbu finančně podpořila i říšská hraběnka paní Agens von Thun Hohenstein. Nová kaple byla posvěcena panem arciděkanem Rudolfem Korlem z Tachova v létě 1935. Do nové kaple bylo pod střechu uloženo množství berlí, které byly nalezeny při bourání ve staré kapli; mělo se za to, že je v kapli zanechali lidé s potížemi s chůzí z vděčnosti za své vyléčení. Po roce 1948 byla kaple zahrnuta do nepřístupného hraničního pásma. Roku 1970 byla kaple již bez krovů, později byla rozebrána zloději na stavební materiál. 
Zdroj: Zdeněk Procházka, nakladatelství Českého lesa