Veselou náladu si přišlo užít asi třicet masek nejen z Kostelce, ale i z okolních obcí. Maškarák se konal už popatnácté. Na programu nechyběla ani soutěž o nejlepší masku. Porotou byli všichni dospělí, ti totiž dostali lístky, na které mohli napsat název masky, kterou nejvíce obdivovali.