První nová zkušební lavička bude instalována na náměstí u vchodu Domu U Haranta. Další lavičky by měly následovat podle výsledků dotazníku, který mohou všichni bezdružičtí obyvatelé vyplnit přímo na webových stránkách města, nebo si na několika místech vyzvednout jeho papírovou formu a odevzdat s tipy na umístění rovnou na radnici. Ten, kdo bude chtít rozmístění posezení v dotazníku navrhnout, může zakreslit maximálně deset míst do leteckého snímku náměstí.