„Momentálně je sběrný dvůr ve Vilémovské ulici uzavřen. Místem, kam se vozí všechen odpad, se dočasně stal sběrný dvůr v Americké ulici. Toto prozatímní řešení potrvá po celou plánovanou rekonstrukci, která se uskuteční tento rok a s jejíž realizací se již začalo,“ řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček.

Více o začátku rekonstrukce a chodu sběrného dvora v Americké ulici sdělila vedoucí majetkoprávní odboru Městského úřadu Tachov Drahomíra Červinková: „Objekt byl již předán zprostředkovatelům rekonstrukce. Nyní dojde na kácení stromů a další podobné úpravy. Co se sběrného dvora v Americké ulici týče, svoz odpadu bude možný v jeho prostorách. Od května tam bude možné vyhazovat i nebezpečný odpad.“

Hlavním důvodem rekonstrukce sběrného dvora ve Vilémovské ulici je projekt, který obě místa sběru odpadů spojí v jeden.

Jak již dříve vysvětlil tachovský starosta, ve Vilémovské ulici se změní hned několik věcí. Počítá se s výstavbou nového ocelového přístřešku pro umístění kontejnerů na odpad, dále budou upraveny a zpevněny plochy, vybudována rampa a přejezdová váha a celý areál bude oplocen. V druhé etapě by pak mělo dojít na další vybavení areálu. „Samozřejmě se bude jednat o finančně náročnější záležitost, ale velmi nám v tomto ohledu pomůže získaná dotace,“ uvedl starosta.
Částka na spojení obou tachovských sběrných dvorů se bude pohybovat kolem deseti milionů korun.

Podle zástupců města bude nově zrekonstruovaný a jednotný sběrný dvůr výhodou především pro občany. „Lidé nebudou muset s odpadem jezdit po celém Tachově, ale všechny věci, ať už se jedná o starý gauč nebo rozbitou elektroniku, budou moci nechat na jednom místě,“ dodal Struček.