„Chceme poděkovat za spolupráci a pomoc při organizování a účasti na výstavě ručních prací. Zvláště děkujeme Obecnímu úřadu Chodové Plané za poskytnutí prostor k výstavě, a rovněž panu Janu Ambrožovi, řediteli Základní školy v Chodové Plané a jeho žákům, kteří se nemalou měrou podíleli na organizaci a prezentaci výrobků svých šikovných rukou,“ vyjádřil se předseda občanského sdružení Aleš Moravec.

„Nechceme opomenout ani chovanky z ústavu pro mentálně postižené z Mnichova u Mariánských Lázní, které svými výrobky a ukázkou jejich zručné výroby přímo na výstavě překvapily nejednoho návštěvníka. Stejně tak naše poděkování patří i všem ostatním vystavovatelům, jejichž zajímavé exponáty přesahující rámec pouhé lidové tvorby významně přispěly k bohaté nabídce letošní vánoční přehlídky ručních prací,“ uvedl Moravec.

Předseda občanského sdružení rovněž poděkoval všem návštěvníkům za prohlídku výstavy a dobrovolné vstupné. „Veškerý zisk z této výstavy půjde na obnovu kostela Všech svatých v Boněnově,“ dodal. Další výstava ručních prací se chystá na velikonoční období příštího roku.