Čím se sdrižení zabývá, nebo co zaštiťuje?
My jsme vznikli proto, abychom mohli upravit naši malou vesničku. Spíše se jedná o opravy biokoridoru a kostela svatého Archanděla Michaela a vybudování arboreta.

Zmínila jste biologický koridor, co si pod tím můžu představit?
Přes Dubec teče potok a my jej chceme zrevitalizovat. Dříve měl kamenné břehy, ale také na něm byl rybníček s kamennou hrází, to ale spostupem času zaniklo. Také tomu pomohly náletové dřeviny. Také chceme odvézt vodu z vesnice, nebot když zaprší, tak se potok rozlévá.

V Dubci žije asi třicítka obvyatel. Ve sdružení jsou všichni?
Ne. Vznikli jsme v lednu 2008. Jsme zaměstnaní v běžných pracích. Tohle je tedy jen práce ve volném čase. Je nás jen pět.

Chtěli byste přibrat více lidí?
Ano, kdo bude chtít, kdo bude mít zájem, může kdykoliv přijít.

Je vás tedy jen pět. Znamená to tedy to, že když chcete něco opravit, tak popadnete motyky, krumpáče a lopaty a jde se chopit díla?
Ano, je to tak. Vyhlásili jsme dokonce. Projekty, které ale děláme jsou dotované třemešenským obecním úřadem. Některé práce jsou tedy dělané dodavatelsky. Co ale můžeme, to uděláme. Ale například stavební práce dělají firmy.

Zmiňovala jste kostel. On je v dezolátním stavu?
Je to kulturní památka. Na něm byl vyhlášen havarijní stav. Jedná se především o krov. Působí na něj dřevokazné houby. Je tam i zazděná pozednice, takže jak to postupně hnije, střecha dosedá na klenbu kostela a ta už praská. Interiér je ale v uspokojujícím stavu. Žádali jsme i o dotaci.

Kolik by tedy měl kostel spolknout?
Kolem čtyř a půl milionu. Většinu dalo ministerstvo a něco málo dalo sdružení.