Společně s ním prošly děti Muzeum hasičské techniky v Konstantinových Lázních, kde se jim dostalo odborného výkladu i možnosti vyzkoušet si dřívější koženou helmu a současnou moderní, a porovnat je. „Pan Večera dětem poutavě vyprávěl o historii hasičské techniky. Také o nejrůznějších způsobech hašení požárů. O tom, jaký pokrok zaznamenala hasičská technika s porovnáním několika desítek let zpětně. Vše jim krásně vysvětloval tak, aby to úměrně svému věku pochopily,“ vylíčila průběh exkurze učitelka prvňáčků Barbora Hájková. Z muzea děti společně se svými učitelkami a průvodcem přešly do nedaleké požární zbrojnice, kde si prohlédly moderní zásahový vůz, je vždy připraven k okamžitému výjezdu. Dostalo se jim také informace, že místní dobrovolní hasiči musí k požáru vyrazit do deseti minut poté, co dostanou hlášení o požáru. Zejména školáčci, kteří už znají číslice, si pak zopakovali důležitá telefonní čísla na tísňové volání. Na památku pak dětem Stanislav Večeřa rozdal omalovánky a pexesa s hasičskou tematikou.

„Exkurze byla opravdu nesmírně zajímavá, viděla jsem na dětech, jak slova pana Večeři doslova hltají. Pro nás navíc byla inspirací pro výtvarné tvoření do soutěže Požární ochrana očima dětí,“ dodala Barbora Hájková.

Děti se seznámily s možnostmi, co si mohou v knihovně kromě knih ještě vypůjčit.
Prvňáčci z Plané navštívili knihovnu, četli si i s elektronickou tužkou