„To jste se trefil zrovna do úředního dne, kdy jsme tu připraveni zejména pro příchozí občany a zvýšený počet telefonátů,“ usmíval se ve dveřích své pracovny vedoucí. „Ale jen pojďte dál a vyzkoušejte si tu židli,“ usadil autora tohoto článku k pracovnímu stolu.

Po kanceláři do štůsků poskládané spisy, zalaminované nápisy, haldy žlutých plastových tašek. „Máme teď zrovna takové hektické období. Ve středu nás čekají česko německé letní hry mládeže a musíme všechno připravit,“ vysvětlil Kožnar.

Tašky je nutné přepočítat. Jsou jako živé, klouzají, ale dostáváme se ke konečnému číslu. Je jich pět set a účastníci letních her, školáci z Tachova, Boru a německých partnerských škol, do nich dostanou balíček s občerstvením (bagetu, obloženou housku, nápoj, ovoce, sušenku).

Seznamuji se se zalaminovanými cedulkami. Jsou na nich jména všech škol, které se ve středu letních her mládeže zúčastní a jména stanovišť, na kterých budou žáci sportovat.

Od vedoucího odboru se dozvídám, že jeho práce je ze dvou třetin úřednická, kancelářská. „Trávím ale nějaký čas i mimo kancelář. Navštěvuji různé školní akce, aby na školách veděli, že i my o nich také víme. Nechci být odtržen od reality, je třeba vědět, co se děje a zároveň být v kontaktu s dětmi i kantory,“ uvedl vedoucí. Na konci školního roku bývá v terénu častěji, protože různých akcí, které školy pořádají, je v tomto období více.

Odbor školství je zároveň prodlouženou rukou rady města. Tachov zřizuje osm škol, další základní a mateřské školy jsou v obvodu obce s rozšířenou působností. Takže odbor se vlastně stará o polovinu škol tachovského okresu. A řeší běžnou agendu, včetně případných petic, stížností a přestupků.

Kvůli jednomu takovému přestupku přichází Zdeněk Uhlík, tajemník Městského úřadu Tachov, Kožnarův přímý nadřízený. Jednání se žene ve sprinterském duchu, trvá sotva dvě minuty. „Přestupek, se kterým se na nás obrátili jako na odbor kultury, se týká autorských poplatků. Teď jeho obsah posoudíme podle organizačního řádu města a rozhodneme se podle něj, kterému odboru tento dokument věcně přísluší,“ vysvětlil vedoucí odboru.

Občas přicházejí stížnosti, petice týkající se školské problematiky. „My ale můžeme řešit jen stížnosti na ředitele škol, a to ještě těch, které zřizuje naše město. Stížnosti na ostatní zaměstnance škol jsou v kompetenci ředitelů,“ doplnil Kožnar.

Ten má kromě škol pod palcem také památkovou péči. „Vydáváme tady mimo jiné závazná stanoviska a rozhodnutí k památkovým objektům, pokud se například někdo rozhodne k rekonstrukci.“

Josef Kožnar je vystudovaný kantor a před nástupem na odbor školství léta řediteloval Domu dětí a mládeže Mraveniště. „Problematiku školství jsem myslím znal, ale to ostatní jsem se musel naučit. Třeba zákon o obcích, správní řád a podobně. A pak bylo třeba absolvovat zkoušku odborné způsobilosti,“ vysvětlil. Pro řešení problémů a úkolů spadajících do kompetence odboru má k dispozici tři pracovníky na úseku památkové péče a další dva na úseku školství.

Procházíme scénář stěžejní akce tohoto týdne, již zmíněných letních her mládeže. Je rozepsaný minutu po minutě. Základ scénáře je daný, ručně přibývají poznámky s nápady – co, kdo, kdy a kde má říkat, co je třeba v danou dobu udělat, připravit, vykonat. Zdá se to na první pohled složité, ale pro zdárný výsledek akce, které se zúčastní stovky dětí, je třeba se důkladně připravit.

Pondělí, kromě toho, že je to úřední den, je přípravám na letní hry vyhrazeno téměř celé. V úterý má vedoucí jinou povinnost. Celý den bude v Domažlicích na republikovém finále Poháru Českého rozhlasu v atletice. Tachov tam má dokonce jedno želízko v ohni. Ve středu se konají již zmíněné letní hry a také porada na krajském úřadu. „Tam ale pojede místo mne zástupkyně.“ Ve čtvrtek se vedoucí zúčastní přehlídky tvořivosti obyvatel domova se zdravotním postižením Milíře a v pátek jej čeká krajské kolo žákovského desetiboje, které se koná v Tachově.

„Mezitím se konají běžné pracovní schůzky se zaměstnanci odboru, případné porady s tajemníkem, starostou,“ vysvětlil Kožnar.

I když odbor školství tento týden žije letními hrami, kompletuje se postupně seznam dětí, které budou koncem června přijaty na radnici, kde jim představitelé města poděkují za prospěch, výsledky a reprezentaci škol a samotného města. Uzávěrka nominovaných je příští týden.

Čas vyhrazený pro Deník se chýlí ke konci. Tašky jsou spočítané a připravené k naplnění. Scénář letních her mládeže je téměř dokončen. Je úřední den, běžný hektický úřední den běžného hektického úředního týdne.