Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Sedm z deseti narkomanů na Tachovsku užívá pervitin

Tachovsko – Nejužívanější tvrdou drogou na narkoscéně na Tachovsku je pervitin. Deník o tom informoval Josef Hakl, vedoucí Terénních programů Kotec, které se na Tachovsku zabývají pomocí drogově závislým.

11.2.2011 1
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„V tachovském regionu je uzavřená drogová scéna a velká většina služeb Terénních programů Kotec proto probíhá na bytech uživatelů. Průměrný věk uživatelů tvrdých drog na Tachovsku se pohybuje kolem šestadvaceti let,“ uvedl Hakl.

Pervitin podle údajů Kotce užívá přibližně 70 procent narkomanů, taneční drogy bere pravidelně deset procent závislých, heroinoví uživatelé tvoří dalších deset procent. Pět procent uživatelů tvrdých drog na Tachovsku konzumuje kokain.

Počet uživatelů drog podle Terénních programů v poslední době mírně vzrostl. „Nárůst cílové populace vidíme ve zvýšeném zájmu o nabízené služby a následnou péči,“ vysvětlil Hakl.

„Nejvíce užívaná tvrdá droga, pervitin, se užívá v našich krajích ve větší míře po roce 1989. Tendence je prudce vzrůstající a vstupní věk uživatelů stále klesá,“ doplnil.

Pervitin, řečený rovněž perník, péčko, piko apod. se nemusí pašovat, uživatelé si jej uvaří doma a jeho distribuce je tak mnohem snazší než u ostatních drog. Pervitin spadá do kategorie Amfetaminy – rozsáhlý popis amfetaminů, jejich historii a pojednání o nebezpečí jejich užívání najdete na našich internetových stránkách: www.tachovsky.denik.cz

Pro prevenci užívání drog a práci s drogově závislými slouží na Tachovsku projekt Terénní programy Kotec.

„Projekt pomáhá lidem, kteří vnímají svou životní situaci jako nepříznivou. Pracuje s mnoha cílovými skupinami,“ uvedl Hakl s tím, že cílové skupiny se skládají z lidí, kteří chtějí bydlet, kteří chtějí žít bez závislostí, chtějí chránit své zdraví, mít kvalitní pracovní a mezilidské vztahy, kteří chtějí podporu při řešení svých dluhů, potřebují podporu při komunikaci s institucemi. Patří sem také mladí lidé, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas.

Terénní programy cílovým skupinám poskytují základní a sociálně právní poradenství, doporučení do jiných služeb, osobní asistence, program mírnění škod, což je výměnný program pro uživatele drog, kondomy, zdravotní informační servis a v neposlední řadě testování na infekční choroby – HIV, syfilis a žloutenku typu B a C.

„Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma, s důrazem na důstojnost, svobodu a individualitu klientů,“ vysvětlil Hakl.

Pracovníci Terénních programů se pohybují po celém okrese a v terénu je lze poznat podle vozu polepeného logy Kotec.

V pondělí jsou na Rozvadovsku a Borsku, v úterý na Plánsku, ve středu na Konstantinolá­zeňsku, Bezdružicku a Svojšínsku, ve čtvrtek ve Stříbře, Kladrubech a okolí, v pátek v Tachově a okolí. Vždy od 13 do 18 hodin.

V pondělí 14. února jsou na Rozvadovsku a Borsku, v úterý na Plánsku, ve středu na Konstantinolá­zeňsku, Bezdružicku a Svojšínsku, ve čtvrtek ve Stříbře, Kladrubech a okolí, v pátek v Tachově a okolí. Vždy od 13 do 18 hodin.

Amfetaminy - co to je, jakou mají historii a rizika užívání

Co to je?

Termín „amfetaminy“ označuje skupinu drog zahrnujících benzedrin (l-amfetamin), dexedrin (d-amfetamin nebo dexamfetamin) a metyl amfetamin (také označovaný jako metamfetamin). Tyto drogy jsou klasifikovány jako stimulanty centrálního nervového systému a mají velmi dlouhou historii užívání nejen po celé Evropě, ale i také jinde ve světě. Na černém trhu se amfetaminy objevují v podobě bílého prášku či krystalků. Pro amfetaminy se pak užívá slangového označení speed, metamfetamin pervitin má spoustu různých označení, např. piko, peří, péčko apod. Lze se setkat i označením „led“, kterého se užívá pro krystalický methyl amfetamin hydrochlorid, upravený ke kouření ve formě páry vzniklé po zahřátí. Led bývá obvykle velmi čistý.

Obliba amfetaminů má své kořeny v takových účincích, jako je pocit zvýšené, energie, inteligence, hovornosti, důvěry a sebedůvěry, odolnosti, snížené citlivosti k bolesti a únavě, pocit zdraví a pohody, schopnost snižovat chuť k jídlu vedoucí ke snížení váhy a snížení potřeby spát, která je obvykle nakonec závislá na dávce a způsobu podání.

Historie

Amfetaminy byly poprvé synteticky připraveny v roce 1887 a jejich stimulační vlastnosti poprvé popsány v roce 1933. Později ve třicátých letech bylo American Medical Association schváleno užívání amfetaminů pro široké spektrum poruch a farmaceutické společnosti Smith, Kline a French lékařům jeho užití klidně doporučovaly, neboť „nebyl pozorován častější výskyt negativních reakcí“. V letech 1932 až 1946, farmaceutický průmysl našel pro amfetaminy uplatnění v medicíně ve 39 oblastech, včetně léčby schizofrenie a závislosti na nikotinu. Zatímco se začalo užívání amfetaminů v zemích EU přísně kontrolovat, v některých zemích mohly být amfetaminy preskribovány k terapeutickým účelům, jako například u narkolepsie, hyperkinetického syndromu u dětí, snížené chuti k jídlu, depresích a při únavě. Mnohem vzácněji mohly být amfetaminy v některých zemích preskribovány lidem trpícím závislostí na nich.

Amfetaminy byly běžně ve většině Evropských zemí nelegálně užívány po velmi dlouhou dobu. Populace uživatelů amfetaminů se objevují po celé Evropě již od konce druhé světové války. Takovým příkladem je Švédsko. V této době byly drogy spojovány s odlišnými, alternativními mladými subkulturami, jako Mods a rockeři v padesátých letech nebo různé motorkářské gangy po celé Evropě.

Amfateminy byly v sedmdesátých a osmdesátých letech spojeny s hudebními trendy jako „Punk rock“ a „jižanský soul.“ Anekdoticky se uvádí, že se amfetaminy staly v rámci taneční scény populárními částečně také proto, že byly vůči extázi alternativní, hodnověrnější drogou, neboť extáze stála mnohem víc a nebývala kvalitní. Výzkumná data však ukazují, že v mnoha zemích jsou amfetaminy mladými lidmi vyzkoušeny ještě před extází a prevalance užívání amfetaminů bývá často vyšší, nežli u extáze. Také proto by na amfetaminy nemělo být pohlíženo jako na náhražku extáze, ale spíše jako na konkurenční substanci, kterou mladí lidé mohou a nemusí v užívání za extázi vyměnit.

Užívání amfetaminů nemusí být, jakkoli je to obvyklé a charakteristické, u mladých lidí pouze užíváním drogy v sociálním či rekreačním kontextu. Jednoduše řečeno, nelegální užívání amfetaminů v Evropě může být popsáno pro tři různé skupiny populace. Jsou to: chroničtí uživatelé (tato skupina se skládá ze sociálně marginalizovaných skupin injekčních uživatelů drog, v některých případech skutečně srovnatelných s chronickými uživateli opile), instrumentální uživatelé (z historického a globálního hlediska se jedná o pravděpodobně nejběžnější vzorce užívání amfetaminů, amfetaminy jsou užívány za účelem zlepšení koncentrace a zažehnání únavy či ospalosti například při řízení vozidla, tedy nejčastěji u studentů či lidí pracujících přes noc, navíc mohou být amfetaminy užívány jako prostředku ke snížení váhy, převážně mezi ženami), sociální/rekreační uživatelé (užívání drog obvykle probíhá v rámci sociálně-rekreačního settingu, tedy například na párty či diskotéce a stimulační vlastnosti drogy slouží k prodloužení bdělosti a čilosti).

Nebezpečné užívání a závislost

Amfetaminy způsobují mnohá poškození organismu a jejich užívání je specificky rizikové. Největší hrozby se váží na injekční aplikaci amfetaminů. Uživatelé se tak vystavují vysokému riziku přenosu a nakažení virovými onemocněními (jako HIV, hepatitis, B/C) prostřednictvím sdílených jehel. Chronické užívání amfetaminů prostřednictvím nosní sliznice („šňupání“) může vyústit v perforaci nosní přepážky, chronické rýmy a ztrátu čichu.

Obecně může užívání amfetaminů vést k anorexii, dentálnímu poškození vzniklému sekundárně v důsledku křečovitého skřípání zubů. Následkem může být také sucho v ústech (které může vést až ke vzniku vředů), zvýšení tlaku krve a srdečního tepu (v závislosti na dávce), zvýšení tělesné teploty, frekvence dýchání a hladiny cukru v krvi. Vysoké dávky mohou způsobit bolest hlavy, nauseu, zvracení, neostré vidění apod. Velmi vysoké dávky už bývají příčinou abnormity srdečního rytmu, slinění, křeči, mrtvice, přehřátí, komatu a smrti. Avšak mortalita přímo spojená s neinjekčním užitím amfetaminu je spíše vzácná.

Ačkoli je to relativně vzácné, může užívání amfetaminů zapříčinit smrt. Mezi lety 1985 a začátkem roku 1995 bylo ve Velké Británii zaznamenáno 97 úmrtí ve spojitosti s užíváním amfetaminů. Jednoznačně největší úmrtnost ve spojitosti s užíváním amfetaminů je v populaci injekčních uživatelů.

Pokud užíváte amfetaminy, rozhodně byste neměli řídit auto či obsluhovat nebezpečná zařízení a stroje. Jestliže tancujete na párty nebo se jinak fyzicky namáháte, riskujete přehřátí a dehydrataci.

Navíc se ukazuje, že uživatelé amfetaminů jsou z různých důvodů náchylnější k trestné činnosti. Riskujete také, že při nepříjemných dojezdech, které se projevují vyčerpáním, nespavostí nebo depresí, budete hledat útěchu jinde, abyste zmírnili negativní efekt drogy. Můžete pak sáhnout třeba po kanabinoidech, v horším případě po benzodiazepinech či opiátech.

Amfetaminy vedou k psychické závislosti provázené psychotickými stavy! Negativní psychologický efekt způsobený užíváním amfetaminů může zahrnovat: vznětlivost a pohotovost k agresi (s možnými násilnými projevy a rozkolísaností nálad), nízké sebevědomí, narušený spánek, hluboké deprese (které mohou vyústit až v sebevražedný pokus), úzkostné stavy a poruchy, paranoidní myšlenky, paranoidní psychózy (doprovázené nutkavým chováním a opakovanými pohyby) a velmi živými halucinacemi. Halucinace jsou obvykle vizuální, auditorní a taktilní (například pocit hmyzu lezoucího pod kůží, který může vést až k jejímu drásání a rozdírání). Opakující se pohyby a chování zahrnují nutkavé popocházení a přešlapování a neustálé rozebírání a smontovávání věcí (např. zapalovače). Tyto negativní reakce jsou zcela běžné mezi chronickými uživateli a jsou spojovány s injekčním užíváním vysokých dávek. Při užívání amfetaminů se objevuje syndrom závislosti. Spolu se zkušeností příjemného a povzbuzujícího prožitku může následovat tendence zvyšovat frekvenci užívání. Rychlé zvýšení frekvence aplikací však může vést ke zvýšené toleranci, která dále podporuje zvyšování frekvence aplikací i velikosti dávek. To se může vyvíjet až k několikadenním nepřetržitým tahům, po kterých v případě ukončení aplikace drogy následuje „crash“ charakteristický anxiózními stavy, agitovaností a depresí. „Crash“ má obvykle délku okolo 4 dnů. Běžný je delší spánek. Středně těžký odvykací syndrom zahrnuje depresi se známkami snížené schopnosti radovat se ze života a běžných denních událostí, iritabilitu a až týdny trvající vyčerpání. Stavy doprovázející syndrom odnětí pak mohou podporovat rozhodnutí o pokračování v dalším užívání. Dokonce ještě dlouhou dobu po začátku abstinence, jestliže u uživatele odezněla paranoidní psychóza, může návrat k droze v několika minutách či hodinách způsobit paranoidní symptomatologii, ačkoli se tyto symptomy původně objevily až ve spojitosti s těžkým několikaměsíčním užíváním vysokých dávek.

Pokud jde o psychózy spojované s užíváním amfetaminů, pak obvyklý je výskyt krátkých drogou indukovaných psychóz, k nimž může vést chronické zneužívání amfetaminů.

Autor: Jiří Kohout

11.2.2011 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Rybník Regent u Chodové Plané na Tachovsku se připravuje na výlov.
8

ZMĚNA: Výlov Regentu začíná až v pátek

Ilustrační foto

Okresní derby mezi Planou a Borem vyhráli hosté, Planá je poslední

Hejtman Bernard: Prezidenta přijmu, ale servilní nebudu

Plzeň - Čtyři prezidentské návštěvy stály hejtmanství už 1,3 milionu korun. 

Uzavírka Bělojarské ulice bude pouze částečná

Tachov – Už včera začala částečná uzavírka jedné z velmi frekventovaných ulic v Tachově, a to Bělojarské ulice, která je hlavní dopravní tepnou na sídliště Východ.

Naši prvňáci už ve středu v Tachovském deníku, představíme ZŠ Mánesova

Tachovsko - Ve středu 18. října najdete v Tachovském deníku prvňáky ze ZŠ Mánesova ve Stříbře.

Cena povinného ručení plíživě stoupá. Pojišťovny na něm tratí

Povinné ručení by mělo podražit. Důvod je prostý, už delší dobu nevydělává a pojišťovny na něm navíc tratí. Kdo zdražení pocítí nejvíce a kdy k němu vlastně dojde, vysvětluje Zbyněk Kuběj, analytik neživotního pojištění Partners.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení