„Soused neváhá si v neděli časně ráno přivstat a celou hodinu mi jeho sekačka vrčí pod okny. Je to nepříjemné, zvlášť pro mně jako pro pracujícího člověka, který si chce o víkendu odpočinout. Už několikrát jsem ho na to důrazně upozornila, ale pokaždé mně odbyl,“ posteskla si Jana Vláčilová z Plané. „Tohle by přece mělo město ošetřit nějakou vyhláškou,“ dodala.

Speciální vyhláška, která by určovala dobu povoleného sekánín trávy či řezání dřeva, konkrétně v Plané neexistuje. „V tomto smyslu ale můžeme obecně použít vyhlášku o veřejném pořádku,“ uvedl místostarosta Plané František Slabý.

Vyhláška nařizuje, že veškerý hluk je nutné omezit na nezbytnou míru. „Je zakázáno, zejména v blízkosti obytných domů, škol a veřejných budov, hlučné hraní na hudební nástroje, hlučná reprodukce a jiný projev hlučnosti,“ stojí ve vyhlášce doslova.

Co se týče motorových strojů a nástorojů, jejich provoz je v Plané zakázaný v době od 20 do 9 hodin, ale pouze v rekreační oblasti.

S podobnými případy jako v Plané, se setkávají také v Konstantinových Lázních. „Často se občané a majitelé rekreačních nemovitostí ptají, jak je to u nás s vyhláškou omezující provádění hlučných prací,“ uvedl starosta obce Karel Týzl.

Taková vyhláška platí v Konstantinových Lázních od května loňského roku. „Praví se v ní, že činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se rozumí vedle sbíječek bouracích kladiv a vrtáků také sekačky, křovinořezy, drtiče větví, motorové pily a cirkulárky,“ popsal Týzl.

Takovou činnost lze v Lázních vykonávat v pracovních dnech a v sobotu pouze v době od 8 do 19 hodin, v neděli a ve státní svátky pak od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.

Stává se ale, že se najdou hříšníci, kteří tuto vyhlášku porušují a domluva s nimi není možná. Jediným řešením je tuto skutečnost nahlásit policii, která záležitost vyhodnotí jako přestupek a vše předá příslušné přestupkové komisi, která může hříšnikovi uložit i pokutu.

„To všechno je ale krajní a zbytečné. Stačí jen trochu respektu, ohleduplnosti a přizpůsobit si svůj program celkem benevolentním možnostem, které vyhláška dává,“ míní konstantinolázeňský starosta.