„Výjezdní jednání dělá naše komise pravidelně. Nedávno jsme byli na Karlovarsku a v sousedních německých regionech, kde jsme se zajímali o tamní zkušenosti se samosprávou. Ve čtvrtek jsme v Rozvadově navštívili muzeum železné opony a v Chodové Plané pivovar,“ uvedl senátor Miroslav Nenutil.

Cílem pátečního setkání se starosty bylo podle Nenutila poznat, jak obce využívají dotačních programů v přeshraniční spolupráci. „Pozitivní je, že program přeshraniční spolupráce Cíl 3 zůstane zachován a je možné, že v něm bude i více peněz než dosud. V současnosti se připravuje program na období od roku 2014 do roku 2020,“ uvedl senátor za Karlovarsko Jan Horník.

Představitelům samosprávy na dotačních programech přeshraniční spolupráce vadí zejména velká byrokracie, jak se v pátek v Plané vyjádřili. „Mě připadá, že se veliký balík peněz rozpouští do obslužné struktury programu a je to na úkor projektů,“ uvedl starosta Halže a zároveň prezident české části Euregie Egrensis František Čurka. „To kdyby se podařilo omezit, přineslo by to určitě úspěch i zrychlení v administrativním i finančním zpracování projektů,“ uvedl dále Čurka.

Představitelům obcí také vadí složité financování školství a reozpočtové určení daní. „Ve střediskových obcích se kdysi stavěly školy, do kterých teď chodí o poznání méně žáků, než v dřívějších letech. My jako zřizovatelé ale musíme ty školy udržovat, ale peníze na nepedagogické pracovníky ve školství chybí,“ postěžoval si na systém financování školství starosta Stráže Karel Fišpera.

Ten rovněž poukázal na to, že volební období v komunální politice by mělo být delší. „Zejména pro začínající starosty je čtyřleté období krátké. Optimální by bylo šestileté,“ uvedl.

Podle starostů zúčastněných na pátečním jednání se senátory by se měl vytvořit dotační program pro obce typu střediskových, které musejí spravovat menší osady. V současnosti existuje podle představitelů samosprávy program pro obce do pěti set obyvatel, ovšem program pro obce kolem jednoho až dvou tisíc obyvatel tady chybí.