„Myslíme si, že v našem Domově je všechno v pořádku. Jsme zde spokojeni a z našich řad stížnosti nejsou. Proto jsme odeslali hejtmance, paní Emmerové, dopis, ve kterém žádáme vysvětlení,“ řekl nám za výbor obyvatel Domova Jaroslav Hošek.

Plzeňský kraj odvolal plošně všechny ředitele zařízení sociálních služeb v kraji a vypsal na jejich místa výběrová řízení, do kterých se odvolaní ředitelé mohou přihlásit.

„Rozhodnutí kraje akceptujeme, ale rádi bychom znali důvody. Chceme vědět, co se stalo,“ uvedl další člen výboru Václav Trča. „Ve druhé polovině loňského roku byla v našem zařízení inspekce sociálních služeb. Podle ní jsou všechny služby poskytované v našem zařízení na dobré úrovni. Proto nás zarazila zpráva, že se prý špatně hospodaří. Vždyť my si všechno platíme, a ne málo. Ale jsme tu spokojeni, a tak si myslíme, že není moudré měnit všechny ředitele,“ řekl nám s tím, že odvolaným ředitelům bude třeba proplatit odstupné. „To bude stát další nemalé peníze,“ shodli se členové výboru tachovského Domova pro seniory.

Většina obyvatel Domova je zcela odkázána na pobyt v něm. Senioři proto podle svých slov mají obavy, aby se jakékoliv chybné hospodaření neprojevilo stejným způsobem jako v nemocnici v Plané, která byla před lety kvůli špatnému hospodaření uzavřena. „Kam bychom potom šli,“ ptají se za své spoluobyvatele Jaroslav Hošek a Václav Trča.

Krajská radní pro sociální oblast Dagmar Terelmešová je připravena obyvatelům Domova v Panenské ulici odpovědět. „Samozřejmě budu na jejich dopis reagovat, tak jako na všechny ostatní. Ředitele sociálních zařízení v kraji jsme plošně odvolali, protože dostáváme strašné množství dopisů, podepsaných i anonymních, ve kterých pisatelé poukazují na různé nedostatky. Proto jsme podnikli tento krok a vyhlásili výběrová řízení na jejich pozice, do kterých se pochopitelně mohou ředitelé znovu přihlásit a dokázat, že svoji práci vykonávali dobře,“ sdělila nám radní.

S postupem kraje se ztotožňují někteří obyvatelé dalšího tachovského zařízení pro seniory v ulici U Penzionu. „Jsem pro to, aby se jednou za pět let lidé na takových pozicích měnili. Případně aby se vždy po určité době konalo výběrové řízení. A v něm pak mohou ředitelé obhájit, že na to mají,“ uvedl Karel Várka.

Ředitel Centra sociálních služeb v Tachově Toník Tomeš do výběrového řízení půjde. Dopis, v němž jej senioři z Panenské ulice brání, jej potěšil. „Je to jejich rozhodnutí, že tento dopis napsali, já je nebudu od ničeho zrazovat, ale ani k ničemu vybízet. Ale jestliže někdo moji práci hodnotí kladně, samozřejmě to těší,“ řekl nám.