Pro ty byla bezplatná přeprava městskou dopravou do konce roku stanovena na věk 80 let a více. Nově ale tato hranice klesla o deset let. „Je dobře, že se na této změně zastupitelstvo shodlo. Tachov je kopcovitý a autobusy našim seniorům značně ulehčují život. Pro bezplatnou přepravu se stačí prokázat občanským průkazem,“ řekl Deníku místostarosta Tachova Jan Straka.

Ke schválení nové věkové hranice pro bezplatné využívání tachovské městské hromadné dopravy došlo během zatím posledního, prosincového veřejného zasedání zastupitelstva města. Jedním z hlavních iniciátorů této myšlenky byl tachovský Klub důchodců. K jejich radosti byla prosba podpořena jednohlasně všemi zastupiteli a zastupitelkami města a senioři si tak mohou užít autobus zdarma již po dovršení sedmdesáti let.

Stejně jako senioři se autobusy Městské hromadné dopravy mohou bezplatně přepravovat také děti do šesti let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce nebo asistenčního psa a dárci krve, kteří jsou držiteli Zlaté medaile profesora Jana Jánského. Jak dále dodává tachovský místostarosta, ostatní ceny jízdného zůstávají zachovány. Sazba obyčejného jízdného je ve výši 7 korun, žákovské jízdné 4 koruny. Cena měsíčního jízdného zůstává i nadále 150 korun, žákovské jízdné pak 75 korun.

V krátké době se jedná již o druhý případ, kdy město vystoupilo ve věci Městského hromadné dopravy vstříc občanům. Před snížením věkové hranice pro seniory došlo ještě na časovou změnu ve stávajícím jízdním řádu, kterou ocenili především žáci škol a další cestující do nedaleké osady Oldřichov.