V případě, že se o sebe už nedokáže postarat sám, přichází do úvahy žádost o přijetí do některého domova důchodců. Ty jsou na Tachovsku soustředěny do větších měst. Čekací lhůty jsou však dlouhé a ne všichni senioři se umístnění v domovu dočkají.

Stále více lidí se tak obrací na ošetřovatelské a pečovatelské služby působící v okrese. Jejich hlavním posláním je zajištění klidného a důstojného stáří pomocí kvalifikovaných pracovníků. „Na Tachovsku působí několik ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Jejich péče je rozvržena tak, aby se pečovatelská služba mohla postarat o každého obyvatele v našem okrese. Naše služba je určena pro Tachov a spádové obce, jezdíme ale například za seniorem i do Hošťky," řekla Tachovskému deníku ředitelka Oblastního spolku Červeného kříže v Tachově Blanka Dobrotová.

Jiná situace je ale často na venkově. Senioři o nabízených službách často neví a obrací se přímo na domovy důchodců. „Ne všichni senioři jsou ale schopni si uvědomit změnu, která je přestěhováním do domova pro seniory čeká. Potřebují-li celodenní péči a cítí se osamělí, změnu obvykle uvítají a jsou spokojeni. Jinak je to u těch, kterým by potřeby dokázala zajistit pečovatelská služba. Ti často svého rozhodnutí litují a po domově se jim stýská," dodala ředitelka.

Se svou zkušeností se nám svěřila i pětaosmdesátiletá paní Marie z Domova pro seniory v Tachově, která měla žádost více než dva roky, než se pro ni místo uvolnilo. „Jsem tady půl roku a hned bych běžela domů. Stýská se mi tady. Jsem zvyklá na vesnici na můj dům. Postarat se o sebe ještě dokážu. Kdybych věděla, že funguje služba, která by mi pomohla zvládnout domácnost, přivezla mi oběd nebo mě občas doprovodili k lékaři, asi bych si to rozmyslela."

Péče o seniory je na Tachovsku rozdělena do více oblastí. Ošetřovatelské služby poskytuje například Domácí péče Tachov. „Zaměstnáváme registrované zdravotní sestry. Od lékaře dostaneme žádanku a o pacienta se postaráme. Jedná se o náběry krve, kontroly krevního tlaku, převazy, injekce. Pacient nemusí dojíždět za lékařem. Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami," řekla Deníku jednatelka společnosti Václava Procházková.

Potřebuje-li senior pomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti, nebo poskytnutí stravy, může se obrátit na pečovatelskou službu. Tu poskytuje například Český červený kříž. Služby jsou zpoplatněny ceníkem. Sazby jsou hodinové, u praní a žehlení prádla se cena počítá za jeden kilogram. „Hodně seniorů má zájem si i popovídat. Snažíme se jim vyhovět, ale času nám na to moc nezbývá. Tyto služby ale nabízí Centrum pro zdravotně postižené v Tachově, které zároveň poskytuje asistenční službu i seniorům," uzavřela Dobrotová.

Jaroslava Hohlová