„Po slavnostním přípitku následovalo vystoupení plzeňských herců pod názvem Písničky Josefa Švejka aneb procházka po Rakousku Uhersku. Nechyběla také tombola a volná zábava,“ uvedl Bodiš.