Slavnostní posezení bylo připraveno v kulturním domě. Zahájil je starosta obce Jan Terela, který ve svém proslovu občany podrobně seznámil s problémy, jež obec provázejí při přestavbě kasáren na bytové jednotky, zejména s otázkou financování stavby. Dále pohovořil o úspěších, jichž obec v uplynulém období dosáhla, a o dalších plánech rozvoje obce, které před Milířemi stojí.

Setkání se zúčastnila více než dvacítka seniorů, které zastupitelé přivítali růžičkou. V průběhu odpoledne si všichni společně zazpívali, neformálně podiskutovali se starostou i s ostatními zastupiteli a popovídali si především sami mezi sebou, neboť mnozí se řadu let neviděli. Jediným tmavým bodem a snad i zklamáním tohoto setkání byl podle názoru řady zúčastněných fakt, že někteří zastupitelé včetně místostarosty se ho nezúčastnili.

„Jako by jim na starších občanech příliš nezáleželo,“ dozvěděli jsme se od jednoho z účastníků setkání. Přesto však lze uvést, že se odpoledne vydařilo, o čemž svědčí to, že přítomní děkovali starostovi i zastupitelům za pěkné prožité odpoledne a že všichni odcházeli s příjemnými dojmy domů. Proto patří starostovi Janu Terelovi a zastupitelům Vladimíru Špotovi a Haně Špotové uznání i poděkování.