Tito občané pohybující se v rozporu se zákonem neustále vymýšlejí nové a nové způsoby, jak připravit tyto občany o finanční částky, v mnoha případech o celoživotní úspory. Používají záminku vrácení přeplatku z různých výher nebo nabízejí k prodeji zpravidla bezcenné mnohonásobně předražené zboží a v poslední době nový způsob vylákání peněz, kdy údajně jdou vrátit přeplatek domovní daně ve výši 1 000,- až 1500,- Kč.

Při tom předkládají bankovku ve výši 5 000,- Kč s tím, že požadují vrácení zbylé částky. Nic netušící občané pak jdou pro své úspory, čímž vlastně ukáží místo, kde mají uloženy své peníze. Postup bývá takový, že do bytu přijdou dvě osoby, z nichž jedna odláká pozornost přeměřováním místností a druhá mezi tím využije nepozornosti majitele a peníze z předem „ukázaného místa“ odcizí. V jiném případě může požádat o sklenici vody nebo použití WC, prostě jakýkoliv způsob odlákání pozornosti.

Následné zjišťování pachatelů a vrácení odcizených peněz je velmi obtížné, a to zejména v tom, že si pachatelé vybírají převážně osamoceně stojící domy, kde zpravidla žijí staří někdy i osamocení občané, kteří si často nepamatují nebo nejsou schopni poskytnout podrobnější popis pachatelů, popřípadě popis vozidel, s kterým pachatel přijel.

Z tohoto důvodu apelujeme na příbuzné, aby poučili své seniory, že nejsou jen poctiví lidé, ale že mezi námi žije i řada nepoctivců, kteří se snaží získat peníze za jakoukoliv cenu bez ohledu na způsob jejich získání. Rovněž je nutné jim říci, aby nepouštěli do bytu jim neznámé osoby a nevěřili předání finančních obnosů pod záminkou výhry či přeplatku s tím, že tyto finanční obnosy přiznávané občanům od státu, firem nebo organizací jsou výhradně zasílány poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.

Za PČR OŘ Tachov nprap. JUDr Václav Blahník