Podle informací z městského úřadu by se na této tachovské dominantě, která zdobí centrum města, nemělo lešení objevit po dobu několika dalších let. K této příležitosti složily členky tachovského Klubu důchodců báseň nazvanou Náš kostel:

„Kostel se nám pyšní z dálky. Hrdí občané jej obdivují.
Všem co se o něj zasloužili – radost velkou nám připravili.
Těm ze srdce děkujou, že o památky pečujou.“