Ostrůvek je podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území. Cílem bádání se stal až v posledních letech při mapování vybraných druhů rostlin a živočichů. Jak informuje zpráva AOPK ČR, na území rezervace objevil Ondřej Peksa kryptovku Gyalecta ophiospora, druh dosud z ČR neuváděný. Mezi nálezy v lokalitě Ostrůvek dále patří například papršlice bělohlavá, která obrůstá báze starých smrků a jedlí. Zajímavá je i houboplodka krvavějící, která se vyskytuje v přirozených horských lesích a v rezervaci Ostrůvek našla zalíbení v koruně buku.

„Téměř čtvrtina zde nalezených druhů lišejníků patří na červený seznam do různých kategorií ohrožení,“ uvádí Peksa ve své zprávě. „Území rezervace Ostrůvek má skutečný pralesovitý charakter a je klíčovým útočištěm původních lišejníků Českého lesa,“ shrnuje.

Reklamní orel s motivem přistávajícího UFO.
PODÍVEJTE SE: U dálnice na Tachovsku přistává UFO

Také entomologové přinesli z Ostrůvku překvapivé objevy. Zdeněk Papoušek zde objevil malou, ale stabilní populaci ohroženého střevlíka Ullrichova poddruhu rhilensis. Areál rozšíření tohoto brouka zahrnuje Balkán, Maďarsko, Rakousko a právě Tachovsko v Českém lese. "Podobně nečekaný a neméně potěšující byl nález chladnomilné mandelinky Cryptocephallus pallifrons, která poslední dobou z neznámých důvodů mizí napříč evropským kontinentem," uvedla ve zprávě AOPK ČR Zuzana Blažková s tím, že příčinou bohatství místní flóry lišejníků a fauny bezobratlých je mrtvé tlející dřevo v různé fázi rozkladu. Na mrtvém dřevě zde existenčně závisí brouci příznačně pojmenovaní dřevomilové. Z jejich zástupců zde Papoušek našel druhy Xylophilus corticalis a Hylis cariniceps, kteří jsou kriticky ohroženými druhy červeného seznamu.

„Ojedinělá lokalita se zachovala hlavně proto, že podmáčený terén znemožnil těžbu a odvoz dřeva. Les uvnitř rezervace je dnes ponechán přirozenému vývoji. Režim péče s přirozeným procesem obnovy lesa a dostatkem mrtvého dřeva by měl být nadále zárukou zachování přirozeného stavu území, a tím i vzácných druhů,“ dodala Blažková.