Po uzavření bezdružického zámku klub  ztratil atraktivní prostory pro svoji hlavní činnost, kterou je pořádání koncertů vážné hudby.

V roce 2011 klub uspořádal v rámci XII. ročníku pocty Kryštofu Harantovi čtyři tématické koncerty. Jeden byl ještě v rytířském sále bezdružického zámku, ostatní již v klubovně kulturního domu. Majitel se snaží objekt zámku prodat a osud této dominanty města je v současnosti nejistý. Členové klubu se i přesto rozhodli v letošním roce  ve své činnosti pod vedením Gustava Černého pokračovat. Vždy jednu neděli v měsíci  budou moci obyvatelé i návštěvníci Bezdružic vyslechnout komorní koncert vážné hudby, nebo besedu na rozličná témata. V plánu je i promítání starých amatérských filmů ze života města Bezdružice. Třeba i o tom, jak se v Bezdružicích v minulosti konaly lyžařské závody.

Klub přátel Kryštofa Haranta má v současnosti 18 členů, kteří se svými aktivitami snaží připomínat život šlechtice, humanisty, hudebního skladatele a cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Jeho život vyhasl  popravením na Staroměstském náměstí v Praze 16. června roku 1621.

Jiří Bízek