„Loni to bylo třeba v Borovanech či v Kosově, letos jsme nechali zrestaurovat tři křížky a sochy v Lužné, dvě v Čečkovicích a jednu v Novém Dvoře,” upřesnila Deníku místostarostka Boru Jana Šperková.

Projekt se blíží k závěru a v těchto dnech představitelé města začnou opravené drobné památky postupně kontrolovat.

Město využilo pro financování oprav dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. „Hodnota celého díla je necelých tři sta tisíc korun, přibližně polovinu z toho nám poskytl formou dotace kraj,” uvedla místostarostka.

Na památkách, které se nacházejí ve vesnicích i ve volné krajině na Borsku, odborníci restaurovali a opravovali kamenné prvky, opravovali a doplňovali kovové prvky (například železný kříž) a prováděli terénní úpravy v okolí těchto objektů. „Příští rok chceme v opravách pokračovat,” dodala Jana Šperková, kterou jsme zastihli při kontrole opraveného křížku u silnice na okraji Čečkovic.