Pět z těchto ulic ale ještě fakticky neexistuje, vzniknou plánovanou bytovou výstavbou. „Jedná se z části o ulice, které vzniknou plánovanou druhou etapou výstavby nad rapotínským sídlištěm,“ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák. Zmíněná výstavba je developerským projektem, jehož další část se bude brzy zahajovat a zastupitelé přistoupili k pojmenování ještě neexistujících ulic podle starosty proto, aby se lidé mohli hned od začátku snáze orientovat, ve kterých místech roste jejich domek.

Další lokalita k výstavbě obytných a rodinných domů je podle územního plánu připravena v oblasti nad Máchovo a Palackého ulicí, kde byly rovněž určeny pro snazší orientaci nové názvy ulic. Také v této lokalitě už je výstavba prvních objektů ve fázích příprav.

Zatím jediná ze šesti, jejichž nová jména byla zastupitelstvem schválena, skutečně existuje ulice K Rozhledně.