„Cílem setkání je navázání užší spolupráce a prohloubení kontaktů, vzájemná výměna informací a zkušeností z činností MAS,“ informoval Martin Turner, předseda správní rady setkání pořádající MAS Zlatá cesta. Po představení zúčastněných MAS a výměně zkušeností z realizace podpůrného projektu LEADER ČR 2007 se mimo jiné jednalo o možnostech využití fondů Evropské unie z programu přeshraniční spolupráce pro činnost MAS. Následovala exkurze po realizovaných a připravovaných projektech.