Tvoří ho mimo jiné dva kamenné obelisky, na prvním jsou vyryta jména občanů Boru, kteří položili své životy v první světové válce. Druhý pak nese jména obětí druhé světové války. Své místo zde má i žulový kvádr, který připomíná příjezd americké armády do Boru právě 5. května.

„Oba obelisky, které jsme vybudovali za finanční podpory Ministerstva obrany ČR, jsou památníkem všech obětí válek bez rozdílu národností,“ řekl starosta města Bor Rudolf Kodalík. U zdi hřbitova se za nimi dodnes nachází hrob s deseti pohřbenými zajatci. Devět z nich bylo ruských, desátým byl slovenský partyzán. A byl to právě jeho synovec Ján Málek, který po celou dobu spolupracoval s iniciátorem vybudování pomníku, tajemníkem města Bor Miroslav Cvrkem.

„Spolupráce s panem tajemníkem byla skvělá, jsem velmi rád, že se vše povedlo a památník se dnes odhaluje. Při tom, co se nyní děje na Ukrajině, jsem tomu ani já v jednu chvíli nevěřil,“ říká Málek, který na slavnostní ceremoniál dorazil se svojí manželkou ze Slovenska. Svého strýce nikdy nepoznal, v době, kdy rukoval, nebyl Ján ještě na světě, ale přesto si ho moc váží. Cesty do Čech využijí manželé zároveň k návštěvě dalšího synovce padlého slovenského hrdiny, bratra pana Jána Málka, který žije roky v nedaleké Třemešné.

Slavnostnímu odhalení památníku na hřbitově předcházela návštěva vozidel Convoy of liberty, která dorazila na borské náměstí. Svá vozidla zde představila 97. pěší divize z Litoměřic. Před návštěvou Boru stihli vojáci navštívit ještě Chodovou Planou. „Základnu nyní máme v Konstantinových Lázních, které byly v pětačtyřicátém roce osvobozeny právě sedmadevadesátou pěší divizí. Zajímavostí je, že tato divize za války došla až do Manětína. To je nejzazší místo, kam dorazila,“ uvedl jeden z přítomných „vojáků“ Petr Křeček. Společně s Litoměřickými dorazila také 3. obrněná divize z Mladé Boleslavi.

Na hřbitově pak salvou vzdali hold padlým také členové císařsko-královského 35. pěšího pluku z Plzně, zvaní Pětatřicátníci. „V tomto kraji padla za císaře spousta vojáků, pro nás je to čest, zúčastnit se takového aktu, pozvání města nás potěšilo,“ řekl Deníku šikovatel Jan Drnek.

Samotného přestřižení pásky se zúčastnilo mnoho funkcionářů z Tachovska a nechyběli ani čestní hosté ze strany německé. Z partnerského města Pleysteinu dorazil pan starosta Reiner Rewitzer společně s čestným starostou Hansem Walbrunnem a tajemníkem úřadu. Své zástupce zde měla také Česká obec legionářská a přítomni byli mimo jiné také autoři památníku pan Vladimír Dufek a Tomáš Prinz. Památníku požehnal páter Václav Vojtíšek a několik slov pronesl také bývalý starosta Boru Petr Myslivec, za jehož působení ve funkci se začalo na projektu pracovat. Ten stejně jako současný starosta vyjádřil obrovskou poklonu právě Miroslavu Cvrkovi, který se na vybudování památníku podílel velkou měrou. „Byla to někdy mravenčí práce, rozšifrovat skutečná jména obětí tak, aby mohla být na obelisku správně zveřejněna,“ přiznal Cvrk.

Památník obětem válek v Boru. | Video: Deník/Monika Šavlová

Závěr celého ceremoniálu patřil položení kytic a věnce u jednotlivých komponentů celého památníku a salvě ze zbraní vojáků 97. a 3. divize.