Jak informoval starosta Bezdružic Jan Soulek v aktuálním informačním materiálu města, ve spolupráci s vodárenskou firmou se řeší stav vodovodních přípojek ke všem bytovým domům. Speciálním kamerovým systémem byl také prověřen stav téměř všech kanalizačních stok.

„S blížícím se příchodem jara se bude zvyšovat intenzita prací. To bude přinášet více komplikací občanům bydlícím v bytových domech ulice Na Sídlišti," uvedl.

Odměna za komplikace ale přinese určité zadostiučinění – v průběhu března by mělo být veřejnosti dáno do užívání nové parkoviště pro osobní automobily. To nabídne dvacet parkovacích míst v prostoru vedle bývalé samoobsluhy.

„Velmi pravděpodobně ale bude zcela uzavřen příjezd ze Sluneční ulice. Pro všechny občany této lokality, ale i pro pracovníky dodavatelské firmy, budou tři nejbližší měsíce velmi náročné. Bude třeba vzájemného respektu a mnoho ohleduplnosti ze všech stran," doplnil bezdružický starosta.

Útěchou podle jeho vyjádření může být, že stavba bude dokončena na začátku června. Sídliště tak získá novou komunikaci pro vozidla, již zmíněné parkoviště, chodníky a počítá se rovněž s terénními úpravami a zelení v okolí upravovaných komunikací.