Všechny řidiče vozidel, která míří od D5 na Cheb či obráceně a jedou přes Chodovou Planou, čeká výrazné omezení. V pondělí totiž začne úplná uzavírka provozu na silnici I/21 v Chodové Plané, která potrvá do soboty 9. července. Následovat bude částečná uzavírka provozu od 9. července do až do 11. září.

„Dopravní omezení si vyžádala stavba vjezdové brány v místech městysu směrem na Planou,“ konstatoval starosta Chodové Plané Luboš Hlačík s tím, že hlavním důvodem je snížení vjezdové rychlosti automobilů od Plané. „Také bude možné vybudovat nové přechody pro chodce a nové autobusové zastávky po obou stranách.“ Dojde i k posunutí dopravní značky upozorňující na začátek obce. Výstavba vjezdové brány umožní vytvořit přechodové místo také u zámku.

Vyznačení dopravní situace v Chodové Plané.Vyznačení dopravní situace v Chodové Plané.Zdroj: Zdroj: ŘSD

„V první etapě stavba bude řešit opravu stávajícího propustku. Cílem opravy je obnovení funkce propustku a zajištění lepšího odtoku vody z komunikace,“ popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic. Ve druhé etapě se rozšíří vozovka za účelem vybudování zpomalovacího ostrůvku u vjezdu do městyse. Vybudují se také zastávky autobusu, přechod pro chodce a nové veřejné osvětlení. „Doprava bude přes staveniště převáděna za pomoci jednoho jízdního pruhu, který bude vyhrazen pro směr z Chebu na Planou. Opačný směr povede přes objízdnou trasu,“ dodal Koloušek. Po dobu první fáze budou mít chodci k dispozici provizorní chodník.

Ludvík Hess, zakladatel projektu babyboxů (v čepici).
Tachov bude mít babybox. Schránku umístí ve firmě Grammer

Od pondělí tedy musí řidiči jedoucí po komunikaci I/21 od D5 na Cheb odbočit vpravo už na začátku Plané, jet přes Kříženec a Výškov do Chodové Plané. Z Křížence přes Výškov do Chodovky bude zřízen jednosměrný provoz. V tomto směru objížďka potrvá až do zmiňovaného 11. září.

V opačném směru povede objízdná trasa po místních komunikacích Chodové Plané do 9. července. Následně pak do 11. září bude provoz v tomto směru od Chebu k D5 po volné části vozovky silnice I/21.