„Podle našeho výkladu hovoří zákon o volbách do zastupitelstev obcí jasně. Rezignace na post zastupitele je třeba podat písemně k rukám starosty. Z toho vyplývá, že ústní oznámení není dostačující," uvedl Přemysl Tomašuk, který se na Krajském úřadu Plzeň zabývá problematikou Milířů.

Jenže v Milířích podali zastupitelé rezignaci ústně na veřejném jednání několik minut poté, co na post prvního muže obce rezignoval i starosta Jan Terela. Nebylo tedy komu písemnou formu o odstoupení předat. „V takovém případě by podle výkladu ministerstva vnitra měli zastupitelé písemnou rezignaci adresovat a doručit na místní obecní úřad," doplnil informaci Tomašuk.

Jak dále uvedl, krajský úřad nemá k dispozici žádné písemné podklady. „Nevíme, zda počet zastupitelů klesl pod zákonnou hranici pěti. Nevíme, zda je v obci vyčerpán počet všech náhradníků, ani to, zda byly předchozí rezignace podány v souladu se zákonem," řekl Přemysl Tomašuk. Uvedl, že nyní se snaží sehnat veškeré písemné podklady, aby si udělali o situaci jasno. „Dozorem nad výkonem obce se zabývá ministerstvo vnitra, nikoli my. Proto v obci ani nemůžeme udělat kontrolu," dodal.

Případem obce Milíře se již zabývá také detašované pracoviště odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra v Plzni. Tam potvrdili, že byli se situací seznámeni dopisem, který jim zaslala milířská zastupitelka Zlata Tejmlová s dotazem, jak mají v obci dál postupovat. Přeposlali ho do Prahy. Deník odkázali na tiskového mluvčího ministerstva vnitra. „Odpověď zašleme nejpozději zítra," uvedl Vladimír Řepka z ministerstva.