Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali na Přimdě v pátek 30. června ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Český les Tomáš Peckert a Kristina Pěchoučková, vůdkyně střediska Tajfun Tachov, Junák - český skaut.

Od roku 2021 skauti pravidelně sekají a odklízejí třtinu šedou v přírodní památce Kolowratův rybník. Třtina potlačuje vzácnou rostlinu, kriticky ohroženou masožravou rosnatku prostřední, která zde roste. Nově od letošního roku budou kosit také louku v lokalitě Bezděkov u Třemešného, kde se vyskytuje prstnatec májový a vachta trojlistá.

Svazenku, slunečnici, pohanku a další plodiny musí zemědělci osít na své náklady, pokud chtějí čerpat ostatní dotace.
Dotace nejsou zadarmo, část půdy je třeba osít povinně bez tržní produkce

Již čtvrtým rokem funguje po celé České republice v rámci ochrany přírody projekt Patronáty Skautského institutu, do něhož se skauti aktivně zapojují. V rámci tohoto programu se skautský oddíl propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. „Děti se dozvědí, čím je zdejší příroda jedinečná, a následně se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kouskem přírody,“ vysvětlil Tomáš Peckert. „Za tuto spolupráci jsem skutečně velmi rád,“ dodal. „Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků. Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali i účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem,“ vysvětluje Kristina Pěchoučková.