Léta budova bývalé školy v Broumově chátrala a byla nevyužita. Teď její fasáda i interiér září novotou a je k dispozici všem obyvatelům obce.
V sobotu představila obec dokončený zrekonstruovaný objekt veřejnosti, kterou seznámila s tím, co vše zde lidé najdou. „Bude tady klubovna pro činnost mládeže a seniorů, v patře společenský sál pro pořádání kulturních a společenských akcí. Místo zde našla obecní knihovna a v přízemí je obecní úřad," vypočítal starosta Broumova Ondřej Liška.

Ten doufá, že se obyvatelé obce budou o objekt vzorně starat. „Není to úplně jednoduché v tak malé obci tak velký projekt uskutečnit. Věřím, že lidé budou dbát na to, aby se z objektu nestala zase tak zchátralá budova, na kterou jsme se tady dlouho dívali," dodal starosta.

Téměř každý den strávil na stavbě místostarosta Broumova Milan Víšek. „Celá rekonstrukce trvala prakticky čtyři roky. Samotná přestavba sice byla kratší, ale vše začalo v roce 2010 tím, že škola byla tehdy bezplatně Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převedena do vlastnictví obce," uvedl Víšek.

Poté, co obec budovu získala, začal se vytvářet projekt na její rekonstrukci a budoucí využití.

„Protože nám bylo jasné, že přestavba bude náročná a nákladná, současně s tím se začalo jednat o možnostech získání dotace, aby mohla být oprava provedena," vysvětlil místostarosta.

Samotné stavební práce byly zahájeny na podzim roku 2012. „Dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova činila kolem osmi milionů a celkové náklady jsou přibližně deset a půl milionu korun."

V přízemí je kromě obecního úřadu ještě knihovna a dvě klubovny, které budou využívat místní spolky, a toalety. Po schodišti se pak dojde do společenského sálu v prvním patře. Sál má veškeré potřebné zázemí, jako je například kuchyňka a barový pult a kromě kulturních a společenských akcí je možné jej využívat i ke sportovním účelům – cvičit zde budou ženy, je možné tady hrát také stolní tenis. „Sál vznikl spojením dvou tříd a chodby, která mezi nimi vedla," vysvětlil starosta Broumova.

Celý objekt je bezbariérový. V zadní části vede ke druhému vchodu kovová nájezdová rampa pro vozíčkáře, uvnitř je výtah.