Děti zde nabízejí zájemcům z řad rodičů i veřejnosti své rukodělné výrobky. „Tento jarmark má v naší škole dlouholetou tradici,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Metličková. „Zájemci si mohou vybrat drobnosti a přispět škole dobrovolným příspěvkem,“ pokračovala. Drobné výrobky zhotovovaly děti ze všech tříd v hodinách pracovní výuky. Mezi stovkami předmětů lze nalézt drobné svícny, ozdobné věnce, květináče a další. „Já jsem vyráběla věnec z pomerančů, jablek a malý květináč,“ pochlubila se Tereza Pešková ze druhé třídy. „Všechny věci jsem udělal sám, řekl Vašík Fušer, který vyrobil ozdobný květináč a věnec. „Výtěžek z akce bude věnován Sdružení rodičů a přátel dětí a školy,“ dodala závěrem ředitelka Jaroslav Metličková.