"Dvouletý mezinárodní projekt Volný čas skončil podle plánu, přestože se v důsledku pandemie koronaviru neuskutečnilo projektové setkání žáků v Rudolstadtu a závěrečná schůzka ředitelů a koordinátorů zapojených škol v Karlových Varech," informovala koordinátorka projektu Jasmína Vaňková. Jak dodala, nový projekt, do něhož se škola zapojila, se jmenuje Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí a je zaměřen na ochranu životního prostředí.

"Jde o dvouletý projekt a jsou v něm zapojeny čtyři školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kromě naší školy pokračuje v mezinárodní spolupráci škola z Polska, Německa, Chorvatska. První pracovní schůzka ředitelů a koordinátorů škol zapojených do nového projektu se měla uskutečnit 28. až 30. září v Karlových Varech. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhla schůzka pouze virtuálně formou videokonference," vysvětlila koordinátorka.

Jak dále uvedla, hlavním cílem bylo naplánování partnerských setkání, vytvoření společného projektového loga, návrh projektových trik pro účastníky mobilit a specifikace projektových produktů a výstupů. Dalším krokem projektu bude rozplánování projektových témat a aktivit a jejich včlenění do života školy. "Čekají nás dva roky zábavy, poučení i dobrodružství na cestách i při výuce," naznačila, co žáky stříbrské roky čeká.