Pokud přijíždíte od Konstantinových Lázní, zaujme vás obrovská budova nažluto natřené školy už na dálku. Při příchodu před ni pak vaše oči spočinou na sportovišti před školou s umělým povrchem. Dovnitř se dostanete pouze na zazvonění, kdy se vás u vchodu poté, co se přes bzučák dostanete dovnitř, ujme sekretářka nebo někdo z pedagogů. Deník si o úspěších žáků u přijímacích zkoušek popovídal s ředitelem Petrem Wenzlem a vyzpovídal také současné deváťáky. „Naše škola v současné době patří mezi devět škol v celé republice, kde jsou v jednom právním subjektu sjednocené tři školy – základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola,“ upřesnil na začátku povídání ředitel školy.

„Za úspěchem našich žáků nestojí ani nějaká zázračná či dokonce tajná receptura. Z mého pohledu je to mix několika skutečností. Předně se nám daří propojovat zkušenosti dlouholetých pedagogů s elánem mladších kolegů,“ míní Petr Wenzl, který sám češtinu na škole vyučuje. „V žádném případě nepodřizujeme celou výuku pouze dvěma dnům ve školním roce, kdy se konají přijímačky na střední školy,“ ubezpečuje dále. Škola vyučuje v souladu se Všeobecným vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.

Nové sportoviště by mělo vyrůst v Kladrubech. Dráha je určena nejen pro zkušené jezdce, ale i začátečníky, děti i dospělé.
Kladruby plánují nový pumptrack. Sportovci by se měli dočkat v létě

Dle ředitelových slov se celý učitelský sbor snaží, aby si ze školy všichni žáci odnesli znalosti a dovednosti, na které pak budou navazovat na dalších školách a v životě samotném. Přesto nad rámec běžné školní výuky škola nabízí zdarma doučování. Jak individuální, tak v menších skupinkách. Účastnit se ho mohou všichni žáci, kteří sami projeví zájem nebo tuto potřebu vyhodnotí jejich vyučující. Zhruba od října škola organizuje pro žáky pátých a devátých tříd přípravu cílenou na přijímací zkoušky samotné a to zcela zdarma. „Přesto i u nás se setkáváme s tím, že pro některé žáky není příprava na přijímací zkoušky prioritou,“ přiznává dále.

Na doučování, které je v časnou ranní hodinu a začíná před běžnou výukou již v 7 hodin ráno, dobrovolně dochází také Nikita Vašinová, která si podala přihlášku na plzeňskou "Nerudovku" a také ještě na Masarykovo gymnázium v Plzni. „Přijímaček se trochu bojím, matika mě baví, ale některé příklady mi dělají problémy. Vstávat se mi takhle ráno nechce, ale to doučování je fajn, hodně mi to přináší,“ řekla Deníku. Její vyučující je mladá pedagožka Lucie Kozáková. „Při výuce často používá zábavnou formu, dneska jsme hráli hru se vzorečky,“ popisuje výuku Nikita. „Hlavně je super, že i když něco nevíme a není nám to stále jasné, tak se nemusíme bát jí to přiznat. Paní učitelka má trpělivost a vše s námi probírá a vysvětluje tak dlouho, až to pochopíme,“ chválí matematikářku Nikita Vašinová.

Již 19. ročník Podnikatelského plesu ve Starém Sedle byl vyprodaný do posledního místa. Bohatá tombola předčila očekávání.
S kolečkem, rudlíkem, ale i na kole opouštěli návštěvníci ples ve Starém Sedle

Na střední školu se chystá také Jakub Fürbacher. „Přijímaček se trochu bojím, jak se jejich termín blíží, ale učím se průběžně a ještě chodím na doučování,“ přiznal s tím, že rád by studoval dopravní průmyslovku v Plzni. „Čestinu nás doučuje pan ředitel. Když něco nechápeme, tak je taky vstřícný a snaží se nám vše znovu vysvětlit,“ uvedl na adresu čestináře Jakub.

Porovnat svoji školu s ostatními školami na okrese oba neumí, ale neshledávají nic, nač by si v tvé své mohli stěžovat. „Myslíme si, že pro nás naši učitelé dělají maximum,“ shodují se v názoru Nikita i Jakub.

Žáci základní školy v Bezdružicích jsou pravidelně úspěšní také při různých olympiádách a to nejen ze zmíněných dvou předmětů. „Často jsme účast našich žáků v soutěžích přetavili na krásná umístění. Hledáme, objevujeme žáky nadané a těm následně vytváříme podmínky pro jejich další rozvoj, ale rozhodně nezanedbáváme ani ty méně zdatné,“ zakončil povídání ředitel školy Petr Wenzl.

Získali jsme i zajímavá data, která ukazují, jaké úlohy z obou předmětů dělají žákům z této školy problémy a jaké naopak řeší s přehledem.

Úspěšnost podle témat - Co jde a nejde žákům ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice u přijímaček z matematiky?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Kategorie otázek / dobře vyřešených úkolů (v procentech)
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla / 48,72
Číslo a početní operace, dělitelnost př. / 80,34
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy / 34,15
Lineární rovnice, soustavy rovnic / 10,26
Počítání s mnohočleny / 27,92
Poměr,mapa / 2,88
Převody jednotek / 55,77
Přímá, nepřímá úměrnost / 56,92
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice / 39,97
Výrazy s proměnnou / 15,38

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat