„Do projektu je zapojeno Španělsko, Německo, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a neoficiálně také Polsko. Téma našeho projektu se jmenuje Creating green Europeans. Jak název napovídá, zaměřili jsme se na ekologii,“ upřesnila koordinátorka projektu za stříbrskou školu Jana Brožová.

„V prvním roce budeme popisovat, měřit a pozorovat změny v přírodě na určitém místě, v průběhu čtyř ročních období. Vzájemné poznatky se zahraničními partnery si vyměňujeme na setkáních nebo elektronicky. Do projektu jsou zapojeni žáci i učitelé naší školy. Ve druhém roce budeme porovnávat energii spotřebovávanou v domácnostech a obnovitelné zdroje energie,“ vysvětlila koordinátorka činnost dětí v projektu.

Úvodní setkání projektu se uskutečnilo ve Španělsku ve městě Lorca a zúčastnili se jej učitelé ze škol, které se na projektu podílejí. Delegace pedagogů vyjela také ze Stříbra. „Naše první kroky směřovaly do partnerské školy, kde jsme si povídali se žáky o jejich práci na projektu. Následovalo přijetí na radnici, sledované místní televizí a tiskem. Další dny jsme navštívili největší evropskou sluneční elektrárnu, Platforma solar de Almeria, která slouží pro výzkum a rozvoj sluneční energie,“ popsala Brožová.

Další zajímavé místo, které stříbrští učitelé navštívili, byla poušť Tabernas a město Águilas na pobřeží Středozemního moře. „Projekt rozvíjí znalosti žáků i učitelů nejen v oblasti ekologie, přírodopisu, informační technologie, zeměpisu, ale také v anglickém jazyce, který je jazykem dorozumívacím,“ doplnila Brožová.

Vše o projektu můžete sledovat na stránkách www.creatinggreeneuropeans.com nebo na stránkách školy www.zs-manesova.cz.

„Spolupráce s evropskými školami, žáky a učiteli je velmi zajímavá a těšíme se na její pokračování,“ uzavřela koordinátorka